Studieaanbod

Onze hoogtechnologische samenleving heeft meer dan ooit nood aan jonge, enthousiaste mensen met een mooi diploma. Een diploma dat bewijst dat je niet alleen technisch geschoold bent, maar dat je ook de handen uit de mouwen kan steken!

In onze school maak je al vroeg kennis met je werkvloer van morgen. We gaan samen op bedrijfsbezoek, lopen alvast stage en met je geïntegreerde proef bewijs je dat de wereld van techniek en wetenschap geen geheimen meer voor je heeft!

Sociale en communicatieve vaardigheden zijn ook een troef! Samen sleutelen we daaraan!

1ste graad A-stroom 1A Ingenieursklas / 2A STEM-Wetenschappen
1A Technoklas / 2A STEM-Technieken
B-stroom 1B B-Tech / 2B STEM-Technieken
 
3de jaar* Doorstroming(1) Technologische Wetenschappen
Doorstroming en arbeidsmarkt(2) Elektromechanische Technieken
Mechanische Technieken
Arbeidsmarkt(3) Elektriciteit
 
4de jaar TSO Industriële Wetenschappen
Elektromechanica
Mechanische Technieken
BSO Basismechanica
 
3de graad TSO Industriële Wetenschappen
Elektromechanica
Mechanische Vormgevingstechnieken
Elektrische Installatietechnieken
BSO Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties
Verwarmingsinstallaties

*Het onderwijs wordt geherstructureerd. De termen ASO, TSO en BSO zullen geleidelijk aan uit het beeld verdwijnen. Volgend schooljaar wordt er in het 3de jaar voor het eerst gesproken over de finaliteit van een richting:
(1)Doorstroomfinaliteit : studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
(2)Doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit: studierichtingen die de mogelijkheid geven om zowel door te stromen naar het hoger onderwijs als naar de arbeidsmarkt.
(3)Arbeidsmarktfinaliteit: studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of hen voorbereiden om te gaan werken.