• Corona

  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200228_04869052 De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Dit t.e.m. 3 […]

  Lees meer »
 • Vrijdag 15 mei, 17-22 uur: de poort staat open!

  GTSM opent op 7 maart de deuren voor de leerlingen van het 6de leerjaar. De leerlingen kunnen zich die dag inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 voor het vernieuwde 1ste jaar […]

  Lees meer »
 • De GTSM techniekacademie 2020!

  Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen […]

  Lees meer »
 • GTSM-Einsteins?

  Europese statistiekolympiade Begin januari begonnen 303 teams aan de online test die peilde naar hun statistiekkennis. In totaal gingen 117 teams door naar de tweede fase: ze maakten een presentatie […]

  Lees meer »
 • Extra muros maart

  Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen […]

  Lees meer »
 • Paasexamens en hopelijk geen oudercontact!

  De geplande paasexamens in de eerste en tweede graad gaan niet door.De begeleidende klassenraden zullen 30 maart – 1 april nagaan hoe de gemiste leerstof wordt bijgewerkt. U krijgt daarover […]

  Lees meer »
 • Rapporten: 20 maart en 3 april

  Wijziging n.a.v. de coronacrisis: het DW 2-rapport wordt uitgeschreven (on-line), het TR 2-rapport niet, aangezien er geen paasexamens worden afgenomen. GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Leerlingen en ouders kunnen de […]

  Lees meer »
 • Stage 5 SAN: 23 maart – 3 april

  Afgelast. Helaas. Maar uitstel is geen afstel. De leerlingen van het 5de jaar Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties lopen de 2 laatste weken voor de paasvakantie stage. Jongens, trek je […]

  Lees meer »
 • Internationale taalstages: 30 maart – 2 april

  Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen […]

  Lees meer »
 • Zin in een paaseitje?

  Zoals jullie weten, zet GTSM elk schooljaar in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel allerlei acties op stapel om centen in te zamelen voor een goed doel. […]

  Lees meer »
 • UITMUNTEND GEDRAG LEVERT EXTRA DIPLOMA OP – SODA

  Stiptheid. Orde. Discipline. Attitude. Dat zijn de 4 kernwaarden van het SODA-diploma/-attest, dat ter beloning uitgereikt wordt aan de GTSM-leerlingen die zich – los van hun schoolresultaten – uitmuntend gedragen […]

  Lees meer »
 • Nieuwbouw fase 2

  Na de officiële opening van de nieuwbouw fase 1, werden onmiddellijk de werken van de nieuwbouw fase 2 gestart. Op onderstaande foto zie je de stand van ‘werken’ van april […]

  Lees meer »
 • Hallo school, hoe geraak ik binnen?

  In het kader van de coronacrisis: Hallo school, hoe geraak ik binnen? NIET alsjeblief! De gemeente Merchtem investeert in een nieuwe school. Dat is fantastisch! Het gemeentebestuur maakte 3,5 miljoen […]

  Lees meer »