Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Het welbevinden van leerlingen op GTSM is één van onze hoogste prioriteiten. Het is enorm belangrijk dat een leerling zich goed voelt, zo kan hij/zij zich beter ontwikkelen en beter leren.
Uw zoon/dochter verblijft veel bij ons op school, daarom willen we als schoolteam dan ook actief betrokken zijn bij zijn/haar welbevinden.

Eerste aanspreekpunt

De vakleerkrachten, de klastitularis en het secretariaat zijn er voor jou.
Vaak voel je je bij één van hen op je gemak en durf je hem/haar in vertrouwen nemen. Je komt tot slot van rekening met je leerkrachten het meest in contact.

Waarover kan je hen aanspreken?

 • In geval van kleine of grote problemen.
  Ook als er anderen betrokken zijn, bv. problemen in de klas of op de speelplaats, een meningsverschil met een leerkracht, pestproblemen, enz.
 • Je ondervindt problemen met de vakinhoud.
  • Leerkrachten besteden aandacht aan hoe te studeren in de lessen en kunnen vakspecifieke studietips geven.
  • Via remediëringslessen en -oefeningen kan er gericht en intensief gewerkt worden op jouw specifiek probleem.
 • Wanneer je leerproblemen of -stoornissen hebt, zal de leerkracht via differentiatie rekening houden met jouw noden. Veel van deze maatregelen kan je teruvinden in ons GTSM zorg- en leerbeleid.

Je hebt net wat meer ondersteuning nodig…

Heb je toch nog extra zorg nodig of specifieke ondersteuning.
Een gesprek met de vakleerkracht of klastitularis heeft niet voldoende hulp geboden.

Dan kan je terecht bij onze cel leerlingbegeleiding.
Deze bestaat uit de directie, onze eigen leerlingbegeleider (mevr. Verdoodt en mevr. Dierickx) en eventueel een aantal leerkrachten. Hanna Deconinck, onze CLB-vertegenwoordiger sluit ook aan bij deze cel.

Waar biedt de cel leerlingbegeleiding hulp bij:

 • Als de leerling met zichzelf in de knoop ligt. Door in gesprek te gaan, proberen ze een antwoord te bieden op vragen rond:
  • Persoonlijke problemen
  • Pesterijen, conlficten, bedreigingen
  • Relaties
  • Roken, drugs, verslavingen
  • Gezondheid
  • Levensvragen
  • Seksualiteit
 • Bij grotere problemen rond je studie, kan je ook terecht bij onze leerlingbegeleiding:
  • Leer- of studiemogelijkheden
  • Studiekeuze en toekomstplannen
  • Concentratie, motivatie, faalangst
  • Motivatieproblemen, spijbelen
 • Om onze leerlingen een veilig gevoel te geven, organiseert de leerlingbegeleiding ook een aantal projecten rond veel voorkomende problemen:

   En verder…

   Om nog extra ondersteuning te kunnen bieden aan onze leerlingen, werken we nauw samen met externe organisaties. Denk hierbij aan project Time-Out, verschillende dagcentra, het OCMW, de CAW’s, het JAC, enz.

   Help!

   Heb je als leerling of ouder nood aan ondersteuning, twijfel dan niet en durf om hulp vragen. De school wil er samen voor zorgen dat onze leerlingen en ouders een veilig en goed gevoel hebben op GTSM.

   Voor een afspraak met mevr. Verdoodt of mevr. Dierickx (de interne leerlingbegeleiding) kan je een berichtje sturen via Smartschool naar leerlingenbegeleiding of via mail naar leerlingbegeleiding@gtsm.be.

   Bij dringende zaken, kan je ook onmiddellijk langskomen op het secretariaat.

   Ook bij het CLB Noordwest-Brabant kan je terecht met vragen. Onze rechtstreekse contactpersoon is Hanna De Coninck, zij is telefonisch bereikbaar op het nummer 0490 44 28 38 of via mail naar deconinckh@clbnwb.be.

   Je kan bij beide terecht met persoonlijke informatie. Mevr. Verdoodt en mevr. Dierickx hebben discretieplicht en het CLB heeft beroepsgeheim.

   Aarzel niet, vraag om hulp!