Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en attitudes (kritische zin, leergierigheid, zelfzekerheid).
Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt. Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven.

Klasse voor Leraren, nr. 100, Leren Leren

Wat doet de school?

De school biedt op 3 verschillende manieren ondersteuning bij het leren:

 1. Huiswerkklas voor de 1ste graad.
 2. Cursus Leren Leren gegeven door B.E.S.T. voor de 1ste en 2de graad.
 3. Individuele studiebegeleiding via onze leerlingenbegeleiding.

1. Huiswerkklas voor de 1ste graad.

Sinds enkele jaren biedt de school de mogelijkheid aan onze leerlingen van het 1ste en 2de jaar om aan te sluiten bij de huiswerkklas na de lessen. De huiswerkklas gaat door op maandag, dinsdag (enkel A-stroom) en donderdag door.
Afhankelijk van je uurrooster

 • start je om 15.15 u. en eindig je om 16.05 u.
 • of  start je om 16.05 u. en eindig je om 16.55 u.

Er is telkens iemand van leerlingenbegeleiding of het secretariaat bij. Zij bekijken samen met jou jouw agenda en bespreken wat je van huiswerk gaat maken in de tijd die je bij ons blijft.

Je kan jouw vragen aan de begeleider stellen of advies vragen over de studiemethode die je toepast.

2. Cursus Leren Leren van vzw B.E.S.T.

De vzw B.E.S.T. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert voor de leerlingen van de eerste en de tweede graad jaarlijks een cursus ‘Leren Leren’ in de lokalen van GTSM.

Deze cursus gaat gewoonlijk door in oktober en november.
De cursus bestaat uit vijf sessies van twee uur met groepjes van maximum 15 deelnemers.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het schematiseren in de vorm van een mindmap (spinschema). Op het einde van de cursus is er een kort evaluatiemoment met de ouders.

Om de doelstellingen en de aanpak van dit initiatief toe te lichten, vindt jaarlijks een infoavond plaats in september. Hier wordt uitgelegd aan de ouders wat hun zoon/dochter kan verwachten van de cursus. Ook wordt er verteld hoe ouders hun kinderen thuis (nog) beter kunnen begeleiden. Deze avond is gratis en vrijblijvend. Meer info hierover krijgen jullie begin september.

3. Individuele studiebegeleiding via onze leerlingenbegeleiding

Lijkt al het bovenstaande niet te helpen en ben je ten einde raad? Dan kan je altijd contact opnemen met onze leerlingenbegeleiding om samen een traject van individuele studiebegeleiding op te starten.

Stuur gerust een mailtje naar leerlingbegeleiding@gtsm.be of via Smartschool naar “(SG) Leerlingenbegeleiding” om een afspraak te maken

Wat kan ik al doen als ouder?

Om je thuis al op weg te helpen, kan je de volgende 5 filmpjes bekijken. Probeer deze tips toe te passen in de praktijk.
Succes! De aanhouder wint!

Hieronder kan je de korte inhoud van de filmpjes al nalezen:

 • Waarom nog leren als Google alles weet?
  Verwar kennis niet met informatie… Wat je weet, bepaalt wat je ziet… Basiskennis blijft extreem belangrijk. Hoe meer je weet, hoe makkelijker, sneller en meer je bijleert!
 • Waarom leren altijd lastig moet zijn.
  Enkel herlezen, markeren en overschrijven zijn geen effectieve leerstrategieën… Cognitief actief met de leerstof bezig zijn is de boodschap! Hard nadenken over je leerstof door SOI: door te Selecteren, Organiseren en Integreren. Via productieve leerstrategieën, zoals een Cornell-samenvatting, een mindmap,…
 • Waarom je moet vergeten voor je kan leren.
  Alles draait om het spacing effect. 3 keer een half uur wiskunde leren is waardevoller dan 1 keer anderhalf uur. Dat wist Ebbinghaus als in 1885. Hij toonde dat aan via zijn de vergeetcurve. Vergeten is niet de vijand, maar de bondgenoot van ons leren. Door te vergeten, krijgen we de kans om te herhalen. Door te herhalen, gaan we trager vergeten en langer onthouden.
  Jawel, vergeten resulteert uiteindelijk in automatisering!
 • Waarom je van elke toets slimmer wordt.
  Retrieval practice: oefenen om de informatie uit je hoofd te halen.
  Door het uit te leggen aan de kat. Of door op een leeg blad papier te noteren wat je nog weet van wat de tekst die je 1 keer gelezen hebt. En dit 3 keer herhaalt. Beter dan die tekst 4 keer te lezen, geloof ons! Of doe de test…
 • Waarom je van spieken sneller leert.
  Scaffolding: tijdelijke constructies (scaffolds/steigers)/ondersteuning gebruiken en dan geleidelijk afbouwen naarmate je bouwwerk/leerproces vordert.
  Bv. hoe een samenvatting leren maken? stap 1: ‘flagrant spieken’ door het bestuderen van een uitgewerkt voorbeeld van een Cornell-samenvatting -> stap 2: begeleid oefenen, bv. door een aangeboden structuur (‘een spiekbriefje’) zelf verder aan te vullen met informatie (bv. de samenvatting in je werkboek verder aanvullen met de leerstof) -> stap 3:  zelfstandig een samenvatting maken, zonder ‘spiekbriefje’, want dat laatste remt je af
  We doen het met… scaffolding!