Stage 6 EIT + MVT: 8 november – 19 november

De leerlingen van het 6de jaar Elektrische Installatietechnieken en Mechanische Vormgevingstechnieken lopen 2 weken stage vanaf 8 november.

Jongens, trek je ogen en oren open en benut deze stage maximaal: op school leer je om te werken, op je stage werk je om te leren. En maak het tegelijk wat gezellig!

Toon je kwaliteiten. Laat zien dat je een waardig GTSM-leerling bent, met de juiste attitudes. En wie weet … wordt je stagemeester je eerste werkgever? … Het kan zeker, anderen deden het je voor.

11 november: Sta deze dag even dankbaar stil…

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s morgens werd de wereld uit de nachtmerrie van de Grote Oorlog verlost. In Rethondes, in een treinwagon in een bos in het Franse Compiègne, hadden enkele uren voordien de bevelhebbers van het Duitse leger de capitulatie ondertekend. De wapens van de oorlogvoerende partijen zwegen na vier jaar strijd. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, te herdenken, ook de slachtoffers van oorlogen die nadien volgden.

De Eerste Wereldoorlog, zoals we de Grote Oorlog tegenwoordig noemen, betekende immers oorlogsvoering op een tot dan toe ongekende schaal. De dodenteller stond stil op een geschatte negen miljoen. Onder de slachtoffers waren zowel militairen als burgers. Franse, Belgische, Duitse, Britse, Australische, Amerikaanse, Canadese en zelfs Afrikaanse en Aziatische (koloniale) troepen hadden aan het front gevochten en grote verliezen geleden.

Je vindt hierrond heel wat boeiende literatuur op internet.

Sta deze dag even dankbaar stil.