Wat die laatste weken van juni? Even alles op een rijtje!

Geen school – 1 juni

Maandag 1 juni is het pinkstermaandag en is er geen school. Er worden ook geen online-lessen georganiseerd.

Laatste lesdag – 19 juni

De laatste fysieke lesdag is

 • woensdag 17 juni voor 2 BVL en 4 MT
 • donderdag 18 juni voor 2 ME, 2 IW, 4 BM, 6 EM en 6 IW
 • vrijdag 19 juni voor 4 EM en 4 IW

De laatste online-lesdag is voor alle leerlingen vrijdag 19 juni.

De leerlingen kunnen maandag 22 juni nog achterstallige taken online indienen. Na die dag worden er geen taken meer aanvaard.

Inleveren boeken– 22 – 23 juni

De volgende klassen dienen de huurboeken van Studieshop in te leveren op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 12 uur: 2 BVL, 2 IW en 2 ME
 • maandag 22 juni van 13 tot 16 uur: 5 EM en 5 IW
 • dinsdag 23 juni van 9 tot 12 uur: 4 EM en 4 IW
 • dinsdag 23 juni, na de GIP-verdediging: 6 EM en 6 IW

De overige klassen hebben geen huurboeken en moeten dus ook niets inleveren.

De boeken dienen verpakt te zijn in een in doorschijnend plastic, met het leveringsformulier van Studieshop duidelijk zichtbaar en leesbaar.

De leerlingen mogen zich aanmelden op het secretariaat. Zij zullen begeleid worden naar de container waar de boeken kunnen gedeponeerd worden en hun naam zal afgevinkt worden.

Inleveren notities (3 leerlingen per klas) – 22 – 23 juni

 • De 3 leerlingen van de bovenstaande klassendie in september werden aangeduid voor het inleveren van hun notities, brengen deze mee de dag dat ze hun huurboeken komen inleveren.
 • De 3 leerlingen van 6 EM, 6 IWen 7 VER brengen deze mee met de GIP-verdediging.
 • De 3 leerlingen van de 1ste, 3de en 5dejaars brengen deze mee op het terugkommoment (22 en 23 juni – zie verder).
 • De leerlingen van 4 MT en 4 BM zullen persoonlijk gecontacteerd worden om een tijdstip af te spreken.

Terugkommoment 1ste, 3de en 5dejaars – 22 en 23 juni

De leerlingen voor wie er geen fysieke lessen worden georganiseerd, worden op school verwacht voor:

 • een leerlingencontact,
 • een toelichting betreffende de studierichtingen in de volgende jaar/graad,
 • het leegmaken van de locker – breng een (rug)zak mee!,
 • het indienen van de notities (enkel die 3 leerlingen die in september werden aangeduid)
 • een afsluitmoment met de klassenleraar.

Dit terugkommoment gaat door op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 11 uur: 1stejaars
 • maandag 22 juni van 13 tot 15 uur: 5dejaars

De leerlingen van het 5de jaar krijgen die dag ook een belangrijke briefing over de GIP van
schooljaar 2020-2021.

 • dinsdag 23 juni van 9 tot 11 uur: 3EM A en B, 3 IW A
 • dinsdag 23 juni van 10 tot 12 uur: 3 IW B, 3 MT, 3 BM

GIP en proclamatie voor de laatste jaars – 23 en ? juni

Dinsdag 23 juni verdedigen de laatstejaars (6de jaar TSO en 7de jaar BSO)hun GIP.

Ter herinnering: de presentatie en het GIP-boek dienen niet later dan 12 juni ingediend te
zijn.

Elke succesvolle schoolcarrière verdient afgerond te worden met een apotheose. De school wacht de beslissingen van de veiligheidsraad van komende woensdag af. Hopelijk bieden deze ruimte om de proclamatie van onze laatstejaars een mooie invulling te geven.Eenmaal duidelijkheid, berichten wij via mail.

Deliberaties- 24-26 juni

Van woensdag 24 tot vrijdag 26 juni wordt er gedelibereerd.Die dagen zijn er geen leerlingen op school.

Oudercontact–29 juni

In tegenstelling tot andere jaren, vrezen we dat we het schooljaar niet voor iedereen afsluiten met een fysiek gesprek.De oudercontacten gaan voorlopig online dooren dit op maandag 29 juni van 11 tot 20 uur. In een apart schrijven lichten wij u toe hoe u een tijdslot kan boeken. Dit dient te gebeuren dit vóór zondag 28 juni, 12 uur.

Indien we groen licht zouden krijgen om de oudercontacten toch fysiek op school te laten doorgaan, zullen we u daarover tijdig informeren.

Ouders die na het oudercontact nog vragen hebben over de studiekeuze naar volgend schooljaar toe kunnen

 • de website raadplegen voor de infofilmpjes over de verschillende studierichtingen,
 • een bijkomend (online) oudercontact aanvragen met de leerlingbegeleiding van de school of met het CLB.

 

Nota bene:

Zelfs ten tijde van corona, vragen sommige gesprekken toch net iets meer dan een online-chat van 10 minuten …

Ouders kunnen vrijdag 24 juni op vraag van de klassenraad gecontacteerd worden om,indien gewenst,een fysiek oudercontact op schoolte boekenopmaandag 29 juni (hele dag).

Dit oudercontact in persoon zal doorgaan met de klassenleraar, de directie of de leerlingbegeleiding.

Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden (plexiglas e.d.). U behoudt vanzelfsprekend steeds de vrijheid om niet op de uitnodiging in te gaan en de online-afspraak aan te houden.

Einde schooljaar 2019-2020 – 30 juni

We sluiten het schooljaar 2019-2020 af op dinsdag 30 juni.

De leerlingen die een vakantietaak hebben of een uitgestelde beslissing, kunnen uitgenodigd worden op school voor een gesprek met de klassenleraar of de betreffende vakleerkracht.

Aankoop boeken en materiaal voor het schooljaar 2020-2021

De boeken voor het nieuwe jaar dienen vóór 15 juli online besteld te worden via Studieshop. Studieshop zal per mail contact met u opnemen.

Materiaal van de school (sweaters en T-shirts van de school, turnkledij, …) zal vanaf volgend schooljaar ook gebeuren via een online-bestelling. Wij zullen hiervoor nog een mail sturen.

Wat die laatste week van augustus? Even alles op een rijtje!

Regeling uitgestelde beslissing augustus

Donderdag 27 augustus om 8.30 uur worden eventuele bijkomende proeven afgenomen.

Vrijdag 28 augustus vanaf 14.15 uur ontvangt de leerling zijn/haar resultaat.

Regeling schooljaar 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 september. Hoe, dat zullen de komende weken en maanden moeten uitwijzen. Wij houden u zeker op de hoogte.

Onder normale omstandigheden (en laat ons hopen dat het zo mag zijn) hebben de leerlingen 1 september school van 8.15 tot 11.45 uur. In de namiddag is er geen les. De leerkrachten hebben dan personeelsvergadering.

Maandag 1 september

 • 8.15 uur: eerste schooldag. Leerlingen mogen in de namiddag naar huis.

Extra muros maart

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. Daar vallen dus ook de extra muros-activiteiten van de school onder.

Ook in maart leren de leerlingen buiten de schoolmuren.

 • 5 EM volgt een opleiding kunststoffen op 6 maart
 • alle 5de jaars genieten 20 maart van de theatervoorstelling ‘Assissen’ met o.m. Kürt Rogiers, Francesca Vanthielen, Frans Maas, Marijn Devalck, Danni Heylen en Steven Goegebeur
 • 27 maart leert 7 VER werken op hoogte

Paasexamens en hopelijk geen oudercontact!

De geplande paasexamens in de eerste en tweede graad gaan niet door.
De begeleidende klassenraden zullen 30 maart – 1 april nagaan hoe de gemiste leerstof wordt bijgewerkt. U krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

xxx

De 1ste en 2de graad TSO hebben paasexamens.

De eerste examens staan gepland voor donderdag 26 maart. De examenroosters vind je op Smartschool.

Tracht alle vragen te beantwoorden. Lukt een vraag niet, blijf er dan niet te lang bij ‘hangen’. Maar onthoud: het is altijd beter iets in te vullen, dan niets. Wie weet heb je geluk en gok je juist.
Lees er ook het GTSM-spiekbeleid even op na. Inderdaad, je zou een onnodig risico lopen het wél te doen.
Geloof in jezelf! In combinatie met studeren. Je kan meer dan je denkt!
Veel moed! Veel succes!

Vergeet zeker niet het bundeltje van de examens en de laatste dagen van trimester 2 even door te nemen. Daarin vind je ook de planning van de laatste week voor de paasvakantie.

De ouders van de leerlingen met een minder goed rapport worden uitgenodigd op het oudercontact van 23 april. Zorg dat jouw ouders thuis voor TV kunnen blijven zitten!

Rapporten: 20 maart en 3 april

Wijziging n.a.v. de coronacrisis: het DW 2-rapport wordt uitgeschreven (on-line), het TR 2-rapport niet, aangezien er geen paasexamens worden afgenomen.

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Leerlingen en ouders kunnen de resultaten online volgen en kort op de bal bijsturen.

We vatten dit alles ook nog eens officieel samen op een blaadje papier: het DW 2-rapport en het TR 2-rapport (met de resultaten van de paasexamens).

20 maart krijgen de leerlingen van de 1ste graad A-stroom en 2de graad TSO hun DW 2 rapport.

3 april krijgen alle leerlingen van BSO en de leerlingen van de 3de graad TSO hun DW2-rapport. De leerlingen van de 1ste graad A-stroom en van de 2de graad TSO krijgen die dag ook hun TR2-rapport.

Stage 5 SAN: 23 maart – 3 april

Afgelast. Helaas. Maar uitstel is geen afstel.

De leerlingen van het 5de jaar Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties lopen de 2 laatste weken voor de paasvakantie stage.

Jongens, trek je ogen en oren open en benut deze stage maximaal: op school leer je om te werken, op je stage werk je om te leren. En maak het tegelijk wat gezellig!

Toon je kwaliteiten. Laat ook zien dat je een SODA-leerling bent, met de juiste attitudes. En wie weet … wordt je stagemeester je eerste werkgever? … Het kan zeker, anderen deden het je voor.

Internationale taalstages: 30 maart – 2 april

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. Daar vallen dus ook de geplande GTSM-taalstages onder.

De week voor de paasvakantie steken de 5de jaars over naar Engeland voor een taalbad. De 6de jaars bezoeken hiervoor Frankrijk.

Have fun! Un peu de tenue! 

 

GTSM is weg skiën!

Tijdens de krokusvakantie gaat GTSM naar jaarlijkse gewoonte skiën met de skifanaten van de school. Zij genieten van de witte bergen in het prachtige skigebied Folgaria in Italië!

De leerlingen krijgen elke dag les van Vlaamse monitoren. Onze sportiefste leerkrachten staan in voor de begeleiding. ’s Avonds is er allerlei animatie voorzien waar de leerlingen zich actief en creatief kunnen uitleven.
Jullie kunnen alles volgen op de Facebook-pagina van de school.

De thuisblijvers wensen hen een zalige reis!
Geniet ervan. En – hoe hilarisch het ook is – wees toch maar voorzichtig …

Louise Elsocht, proficiat!

Op zaterdag 11 en woensdag 15 januari was GTSM present op de scholenbeurzen van Meise en Grimbergen, georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar en hun ouders.

GTSM gaf toelichting rond haar STEM-studieaanbod. Leerlingen van het 1ste en het 2de jaar vertegenwoordigen de school en demonstreren met woord en daad elk aspect van Science, Technology, Engineering en Mathematics.

De jongens en meisjes van het 5de leerjaar konden ook deelnemen aan een wedstrijd met Science-proefjes en Mathematics-vraagstukken. De hoogste score kwam op naam te staan van Louise Elsocht. Proficiat, Louise. Je behaalde de prachtige score van 85%! Jij wint het gratis zitje op het GTSM-techniekkamp van 6-8 april t.w.v. €90!

Louise haalde de volle 50 punten op het wiskunde-gedeelte van de wedstrijd. Lukt dat jou ook? Probeer eerst zelf de oplossing te vinden. Scroll dan naar beneden om te kijken of je het juist hebt.

Vraag 1
Een schoolbus rijdt op de snelweg.          ____ /25 punten
In de schoolbus zitten zeven kinderen, maar geen begeleiders. Elk kind heeft zeven rugzakken met daarin zeven poezen. Elke poes heeft zeven kittens die ook in de rugzakken zitten. Alles en iedereen heeft de normale hoeveelheid poten en benen gekregen. Hoeveel poten en benen bevinden er zich in de bus?

Vraag 2
Je staat bij een rivier en hebt exact 4 liter water nodig.          ____ /25 punten
Je hebt twee emmers, één emmer waar 5 liter in kan en één waar 3 liter in kan. Hoe kun je 4 liter water afmeten door enkel deze twee emmers te gebruiken?

 

 

 

Oplossing wiskunde vraag 1
Er zijn 10.992 poten en benen in de bus.
Kinderen: 7 kinderen met elk 2 benen: 7 x 2 = 14 benen
Poezen: 7 rugzakken per kind = 7 x 7 = 49 rugzakken
49 rugzakken met daarin zeven poezen: 49 x 7 = 343 poezen met 4 poten = 343 x 4 = 1.372 poten
Kittens: 343 poezen met elk 7 kittens: 343 x 7 = 2.401 kittens met 4 poten = 2.401 x 4 = 9.604 poten
Aangezien de bus rijdt is er ook een chauffeur, dus: + 2 benen
Tel nu alles bij elkaar op: 14 + 1.372 + 9.604 + 2 = 10.992 poten en benen

Oplossing wiskunde vraag 2
Vul de 5-liter emmer tot de rand.
Met de 5-liter emmer vul je nu de kleine emmer van 3 liter.
Giet de 3-liter emmer uit en vul hem met de resterende 2 liter uit de grote emmer.
Vul de 5-liter emmer nogmaals.
Vul de 3-liter emmer tot de rand met water uit de 5-liter emmer.
Je hebt nu exact 4 liter water in de 5-liter emmer.

 

1 2 3 5