Wapenstilstand, 11 november: geen school.

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s morgens werd de wereld uit de nachtmerrie van de Grote Oorlog verlost. In Rethondes, in een treinwagon in een bos in het Franse Compiègne, hadden enkele uren voordien de bevelhebbers van het Duitse leger de capitulatie ondertekend. De wapens van de oorlogvoerende partijen zwegen na vier jaar strijd. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, te herdenken, ook de slachtoffers van oorlogen die nadien volgden.

De Eerste Wereldoorlog, zoals we de Grote Oorlog tegenwoordig noemen, betekende immers oorlogsvoering op een tot dan toe ongekende schaal. De dodenteller stond stil op een geschatte negen miljoen. Onder de slachtoffers waren zowel militairen als burgers. Franse, Belgische, Duitse, Britse, Australische, Amerikaanse, Canadese en zelfs Afrikaanse en Aziatische (koloniale) troepen hadden aan het front gevochten en grote verliezen geleden.

Op deze nationale feestdag sluit GTSM even de deuren.

Stage 6 MVT en 6 EIT: 4 – 15 november

De leerlingen van het 6de jaar Mechanische Vormgevingstechnieken en Elektrische Installatietechnieken lopen stage van 4 tot 15 november.

Jongens, trek je ogen en oren open en benut deze stage maximaal: op school leer je om te werken, op je stage werk je om te leren. En maak het tegelijk wat gezellig!

Toon je kwaliteiten. Laat ook zien dat je een SODA-leerling bent, met de juiste attitudes. En wie weet … wordt je stagemeester je eerste werkgever? … Het kan zeker, anderen deden het je voor.

 

 

Bezoek boekenbeurs: 7 november

Ruim 90 standen maken zich op voor het hoogfeest van het boek en zorgen voor een verrassende ontdekkingstocht van nieuwe boeken. Ze inviteren onze leerlingen van het 5de jaar TSO en BSO om kennis te maken met hun signerende bekende en minder gekende pennen en prikkelen hen met acts en live sessies, workshops, lezingen en speed dates.

Fun verzekerd!

 

 

GIP-infoavond: 22 november

GIP staat voor geïntegreerde proef. ‘Geïntegreerd’ verwijst naar het vakoverschrijdende karakter van de proef.

De GIP kent een procesfase en een productevaluatie.

  • procesfase: de GIP is een jaarproject. De leerling krijgt zijn opdracht voor de GIP van de vakleerkrachten. De vorderingen worden in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Een zorgvuldige planning en spreiding over het schooljaar is noodzakelijk.
  • productevaluatie: de resultaten van die verschillende opdrachten verwerkt de leerling tot een eindrapport. Op het einde van het schooljaar vormt wordt de GIP voorgesteld, toegelicht en verdedigd voor een jury van leerkrachten en externe juryleden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie vind je onder praktische info – GIP.

Maar veel beter nog: kom naar de infoavond op vrijdag 22 november.
De leerkrachten van het 6de jaar geven een algemene uitleg rond de verwachtingen, de begeleiding, de evaluaties e.d.m.
En elke leerling presenteert ‘zijn onderwerp’. Zo horen jullie concreet wat uw zoon/dochter zal uitwerken de komende maanden.

Zak nadien af naar de eetzaal van de school voor een ‘goei pint’. Diezelfde avond is er immers de streekbierenavond van de school, georganiseerd in het kader van Music for Life.

Spaghetti@gtsm: 18 oktober

Maak van vrijdag 18 oktober 2018 een GTSM-avond!
Combineer het oudercontact (voor de nieuwe leerlingen en op uitnodiging) met een lekkere spaghettimaaltijd. Sluit af met een heerlijk dessert en een leuke babbel!

De opbrengst van onze spaghettiavond gaat naar de meerdaagse uitstappen: de 1ste jaars gaan op inleefdagen in september, de 3de en 4de jaars BSO vertoeven enkele dagen in Ieper, de 5de jaars steken over naar Engeland, de 6de jaars bezoeken Frankrijk, het 7de jaar Verwarmingsinstallaties maakt Barcelona 1 weekje onveilig. Ook de ski-reis van de krokusvakantie naar Italië (voor de 2de jaars, aangevuld met alle andere enthousiastelingen binnen de school) wordt met de opbrengst van deze avond gesponsord.
Breng gerust vrienden en familie mee! Immers: (met) hoe meer jullie eten, hoe goedkoper de leerlingen reizen!

 

 

Factory of the future: 1 oktober

Technologietruck als opstap naar nieuwe technologieën

Bedrijven hebben nood aan technische medewerkers. Onder impuls van RTC Vlaams-Brabant laat een ‘Factory of the Future’ technische scholen kennismaken met de recentste technologieën. Hieronder valt een mobiele technologietruck waar elke school vier dagen over kan beschikken.

De leerlingen van 5 EM bezoeken de truck en volgen verscheidene opleidingsmodules.

Veel (leer)plezier!

Schoolfotograaf: maandag 9 september

Een externe schoolfotograaf komt maandag 9 september 2019 langs en neemt een klasfoto en een individuele foto. Oefen alvast je beste pose.

Voor de 1ste graad zal er naast de ‘officiële’ klasfoto nog een eigen ludieke klasfoto genomen door onze huisfotograaf, mevrouw De Baerdemaeker. Dit jaar is het thema ‘GTSM met een gouden randje’. We zijn benieuwd!

 

Fietscontrole: donderdag 19 september

Donderdag 19 september staat de politie voor de schoolpoorten.

Zij bieden alle leerlingen en alle leerkrachten van GTSM een gratis fietscontrole aan. ‘De politie, uw vriend’? Absoluut!

Zo hoef je geen schrik te hebben als de politie je tegenhoudt op straat voor een fietscontrole. Want jouw fiets zal in orde zijn, aangezien je de op 19/09 eventuele aangegeven mankementen zal weggewerkt hebben. Want … een gewaarschuwd man is er 2 waard. Lap hun advies dus niet aan je laars!

Onze 2de jaars fietsen samen met de politie door Merchtem. De politie zal hen wijzen op de gevaren in de schoolomgeving. Zo hopen we de fietsweg voor de leerlingen net dat tikkeltje veiliger te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 euro voor te hard rijden
250 euro voor het voor de gek houden
van de mensen om je heen

Ook leren moet je leren! Infosessie donderdag 19 september.

Beste ouders en leerlingen,

Sinds enkele jaren maakt ‘leren leren’ deel uit van de eindtermen. Ook in onze school wordt hier ruim aandacht aan besteed.
Toch wil het voor een aantal jongeren niet altijd lukken een efficiënte studiemethode te vinden.
De vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert sinds 1992 op verschillende plaatsen in Vlaanderen cursussen ‘Leren Leren’ en heeft zich intussen een uitstekende reputatie opgebouwd.
De bedoeling van deze cursus is het verwerven van een efficiënte studiemethode, d.w.z. meer leerstof verwerken in minder tijd en deze langer onthouden zodat studeren leuker wordt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het schematiseren in de vorm van een mind map (spinschema). Op het einde van de cursus is een kort evaluatiemoment met de ouders.

B.E.ST. zal ook in onze school een cursus ‘Leren Leren’ organiseren voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad. Zij werken tijdens vijf sessies van twee uur met groepjes van maximum 15 deelnemers. De sessies zullen doorgaan op donderdag, na de lesuren van 16.15 tot 18.15 uur. De school voorziet opvang voor de leerlingen die niet over huis gaan na de schoollessen. Zij kunnen op school studeren en eventueel hun boterhammen opeten.

Interesse? Zeker of ‘misschien wel’. Kom luisteren naar de infosessie op GTSM op donderdag 19 september, van 19.30 tot 21 uur.  Nadien kan je je inschrijving definitief maken of huiswaarts keren met een ‘interessante voordracht, ik ga met deze informatie zelf aan de slag met mijn kind’.

 

 

 

1 2 3 5