Goede Doel 2019: vzw RADAR

Dit schooljaar zet GTSM in het kader van ‘Music For Life’ van Studio Brussel allerlei acties op stapel om centen in te zamelen voor vzw RADAR. RADAR werkt met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen omwille van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij. Ze willen de kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk brengen, m.a.w. hen dezelfde kansen bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden. Dezelfde kansen bieden als onze kinderen? …

De diverse acties die ten voordele van vzw RADAR worden georganiseerd, zijn:

 • de tombola op de spaghetti-avond van 18 oktober,
 • de LAN-party op 25 oktober,
 • de streekbierenavond op 22 november,
 • de soepverkoop op de markt van Merchtem op 20 november en 4 december,
 • de gesponsorde wandeltocht en fietschallenge voor alle leerlingen en leerkrachten op 17 december,
 • de kerstmarkt voor alle leerlingen en hun ouders op 19 december,
 • de kaas-en wijnavond voor de leerkrachten op 19 december,
 • het bezoek aan Kortrijk op 20 december (Warmste Week van StuBru) met een delegatie van onze leerlingen en leerkrachten om de ingezamelde centen te schenken,
 • de verkoop van paaseitjes op school voor Pasen,
 • de verkoop van hamburgers tijdens de openschooldag op 15 mei.

Op dinsdag 17 december organiseert GTSM haar hoofdactiviteit: een sponsorvoettocht en dit jaar ook een sponsorfietschallenge.

De leerlingen die deelnemen aan de voettocht zullen een mooie wandeling maken op eigen Merchtemse bodem.

De leerlingen van de fietschallenge zullen gedurende 3,5 uur virtueel (op rollen op de speelplaats) fietsen van vzw Radar in Ternat naar de Warmste week in Kortrijk (+/- 70 km, wat een gemiddelde snelheid van 20 km/uur betekent). Hun ‘challenge’ is om van Kortrijk terug naar huis (Merchtem) te crossen, via een (imaginaire) kortere weg van 50 km. In dat geval dient een gemiddelde snelheid van zo’n 35 km/uur gepresteerd te worden.

Beste ouders, beste leerlingen, via het doorgestuurde sponsorformulier kan deze activiteit gesponsord worden. Vraag rond, thuis, op school, in de familie, op de voetbal, …

Na het stappen en het fietsen worden de leerlingen uitgenodigd op de kerstmarkt van de school. De ouders worden warm uitgenodigd op diezelfde kerstmarkt op donderdag 19 december, voor of na het oudercontact. Via doorgestuurd strookje kunnen steunkaarten ter waarde van € 5 worden besteld.

 

Wij danken u reeds van harte voor uw steun!

Vanwege het voltallige lerarenkorps en alle leerlingen van GTSM.

Namens alle jongeren van vzw RADAR.

 

Wapenstilstand, 11 november: geen school.

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s morgens werd de wereld uit de nachtmerrie van de Grote Oorlog verlost. In Rethondes, in een treinwagon in een bos in het Franse Compiègne, hadden enkele uren voordien de bevelhebbers van het Duitse leger de capitulatie ondertekend. De wapens van de oorlogvoerende partijen zwegen na vier jaar strijd. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, te herdenken, ook de slachtoffers van oorlogen die nadien volgden.

De Eerste Wereldoorlog, zoals we de Grote Oorlog tegenwoordig noemen, betekende immers oorlogsvoering op een tot dan toe ongekende schaal. De dodenteller stond stil op een geschatte negen miljoen. Onder de slachtoffers waren zowel militairen als burgers. Franse, Belgische, Duitse, Britse, Australische, Amerikaanse, Canadese en zelfs Afrikaanse en Aziatische (koloniale) troepen hadden aan het front gevochten en grote verliezen geleden.

Op deze nationale feestdag sluit GTSM even de deuren.

The litter challenge: 8 en 29 november

Ons milieu zwerfvuil-vrij maken: steeds meer mensen dragen graag hun steentje bij voor een propere omgeving.  Ook onze leerlingen van de 3de graad IW. Zij nemen deel aan ‘The Litter Challenge’, een innovatief zwerfvuiltraject van GoodPlanet en Colruyt Group. Eerst maken ze kennis met psychologische technieken om het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. Daarna bedenken ze zelf oplossingen om zwerfvuil te vermijden en stimuleren ze positief gedrag bij leeftijdsgenoten.

Workshop 1 – 8 november
De leerlingen krijgen inzicht in de zwerfvuilproblemen en in psychologische processen die ons gedrag beïnvloeden. Ze maken kennis met nudging-technieken: deze subtiele, positieve suggesties geven een duwtje in de rug naar gewenst gedrag en leiden uiteindelijk tot een gedragsverandering. Per groepje detecteren en analyseren de leerlingen een zwerfvuilprobleem in de school- of leefomgeving. Ze zoeken de perfecte oplossing voor het probleem.

Experiment
GTSM begeleidt de leerlingen bij de uitvoering van hun oplossing voor het zwerfvuilprobleem. Ze werken hun oplossing verder uit en voeren -indien mogelijk- een praktijktest uit.

Workshop 2 – 29 november
De leerlingen stellen hun oplossing voor en brengen verslag uit van hun test. Samen met GoodPlanet worden de resultaten geëvalueerd en wordt besproken wat goed is en wat beter kan. Het beste idee stuurt de school in.

Slotevenement
De klassen met de beste ideeën worden uitgenodigd om hun case voor te stellen tijdens het slotevenement van dit project in het voorjaar van 2020.

Leren doe je in de klas. En zeker ook daarbuiten.

De leerlingen hebben het erg druk in november. Er staan naast de vaste lessen nog een hele reeks extra leeractiviteiten gepland:

 • Veilig werken op hoogte
  Werken in de hoogte is een risicovolle taak die in alle sectoren van de industrie voorkomt. Er komt vaak de factor ‘tijdsdruk’ als bezwarende factor bovenop; door de snelheid van de interventie wordt al eens minder aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid.
  De leerlingen krijgen de kans om in een minimum van tijd de basistechnieken aan te leren en hun kennis te verbreden.

  • 6 SAN – 18 november
  • 7 VER – 29 november
 • Doedagen kraanbediening
  • 6 MVT – 22 november

Jongens en meisjes, benut de geboden opportuniteit wel. En geniet ervan!

 

GIP-infoavond: 22 november

GIP staat voor geïntegreerde proef. ‘Geïntegreerd’ verwijst naar het vakoverschrijdende karakter van de proef.

De GIP kent een procesfase en een productevaluatie.

 • procesfase: de GIP is een jaarproject. De leerling krijgt zijn opdracht voor de GIP van de vakleerkrachten. De vorderingen worden in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Een zorgvuldige planning en spreiding over het schooljaar is noodzakelijk.
 • productevaluatie: de resultaten van die verschillende opdrachten verwerkt de leerling tot een eindrapport. Op het einde van het schooljaar vormt wordt de GIP voorgesteld, toegelicht en verdedigd voor een jury van leerkrachten en externe juryleden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie vind je onder praktische info – GIP.

Maar veel beter nog: kom naar de infoavond op vrijdag 22 november.
De leerkrachten van het 6de jaar geven een algemene uitleg rond de verwachtingen, de begeleiding, de evaluaties e.d.m.
En elke leerling presenteert ‘zijn onderwerp’. Zo horen jullie concreet wat uw zoon/dochter zal uitwerken de komende maanden.

Zak nadien af naar de eetzaal van de school voor een ‘goei pint’. Diezelfde avond is er immers de streekbierenavond van de school, georganiseerd in het kader van Music for Life.

Wa … zoveel Wafels!

Ten voordele van de meerdaagse reizen (taalstages naar Engeland en Frankrijk, reis naar Barcelona, skireis, kennismakingsdagen, Ieper, enz.) organiseerde GTSM een wafelverkoop.

De leerlingen verkochten meer dan 2000 dozen, gemiddeld zo’n 6 dozen per leerling! Aan alle verkopers en kopers: DANK U WEL! Uw smul-investering wordt goed besteed!

 

UITMUNTEND GEDRAG LEVERT EXTRA DIPLOMA OP – SODA

Stiptheid. Orde. Discipline. Attitude. Dat zijn de 4 kernwaarden van het SODA-diploma/-attest, dat ter beloning uitgereikt wordt aan de GTSM-leerlingen die zich – los van hun schoolresultaten – uitmuntend gedragen op school.
GTSM stapte vorig schooljaar in het SODA-project en is oprecht en terecht fier zich als officiële SODA-school te mogen profileren!
Een mooi samenvattend filmpje van het SODA-concept vindt u op de SODA-jobs website onder
https://sodajobs.be/over/info-leerlingen/hoe. In minder dan 3 minuten bent u mee met het hele verhaal!

 

Beste ouders

In het onderwijs worden naast vaardigheden en kennis ook attitudes aangeleerd. Het gaat om vakattitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. In vele gevallen worden deze enkel geëvalueerd via attituderapporten die niet mogen meegenomen worden in de delibererende klassenraden. Het SODA-project wil een stapje verder gaan en het evalueren van die arbeidsattitudes verbinden aan een SODA-diploma (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of een officieel SODA-attest (voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar). De bedoeling is een positieve attitude op school te stimuleren en op die manier het niveau te verhogen.
Een voor de leerlingen bemoedigend verhaal dus!

Concreet op onze school betekent dit dat de GTSM-leerling zijn SODA-diploma of -attest kan verdienen door:

 • altijd op tijd te komen op school,
 • niet te spijbelen,
 • altijd proper te werken,
 • met alles in orde te zijn,
 • het schoolreglement na te leven,
 • altijd beleefd en gemotiveerd te zijn.

U als betrokken ouder kan het SODA-gedrag van uw kind op de voet volgen:

 • de leerkrachten registreren SODA-meldingen op de SODA-opvolgkaart (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of in het door u te consulteren Smartschool leerlingvolgsysteem (voor de leerlingen van het 4de tot 7de jaar),
 • uw zoon/dochter zal naast het dagelijks werk vakrapport eveneens een SODA-rapport krijgen, met A (geslaagd) en B (niet-geslaagd) -scores voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.
  • U vindt hier een overzicht wanneer voor de verschillende kernwaarden een B-score wordt toegekend.
  • U vindt hier eveneens een voorbeeldje van een SODA-rapport.

Het SODA-project wordt gesponsord door de privésector. Dit levert een bijkomende win-win situatie op voor de 16+- leerlingen (3de -7de jaar) en voor de werkgevers.
Enerzijds biedt het SODA-attest onze 16+-leerlingen een mooi extraatje op de cv, een mooie troef op de arbeidsmarkt en een grote keuze aan leerrijke vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk en vaste jobs die leerlingen kunnen zoeken via de website van SODA-jobs.
Anderzijds biedt het SODA-attest potentiële werkgevers een nieuw selectiecriterium, waardoor ze de kans krijgen om de meest gemotiveerde leerlingen aan te werven. Elke werkgever droomt immers van een werknemer die stipt, betrouwbaar, correct en altijd in orde is.

Wij houden ons eraan u in de loop van het schooljaar verder te informeren over het SODA-project. Voor meer informatie over SODA verwijzen wij u intussen graag door naar de SODA-jobs website www.sodajobs.be.


Een diploma werkt, SODA sterkt!

 

 

Nieuwbouw fase 2

Na de officiële opening van de nieuwbouw fase 1, werden onmiddellijk de werken van de nieuwbouw fase 2 gestart.

Op onderstaande foto zie je de stand van ‘werken’ van april 2019.

Vandaag staan we alweer heel wat stappen verder. De verhuis komt steeds dichterbij! We hopen stilletjes ons voor het einde van het jaar ‘in ’t nieuw te mogen zetten’ …

 

 

 

 


1 2