Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

GTSM hecht erg veel belang aan een goede samenwerking en communicatie met u, daarom kiezen wij ervoor om jaarlijks 5 oudercontacten te organiseren:

 • augustus – voor alle nieuwe leerlingen
  (school- en klassikale infoavond, u ontvangt een brief met meer info)
 • oktober – voor alle nieuwe leerlingen en voor de leerlingen voor wie de school het nodig acht,
 • december – voor alle leerlingen,
 • april – op uitnodiging,
 • juni – voor alle leerlingen.

U krijgt dan de kans om de prestaties (studieresultaten (DW/examens), werkpunten, …) van uw dochter of zoon te bespreken met de klassenleraar, alsook zijn/haar functioneren in de klas en studierichting. Bij bepaalde oudercontacten, bieden wij u ook de gelegenheid om vakleerkrachten te spreken. Het CLB en de leerlingbegeleiding zijn ook aanwezig.

Weet dat u echter niet hoeft te wachten op een oudercontact om zicht te krijgen op de resultaten van uw kind. Deze kan u immers het hele jaar door op de voet volgen via het online rapport op Smartschool. Indien u vragen heeft rond de prestaties van uw kind, kan u ook elke dag contact opnemen met de directie of de leerlingbegeleiding, telefonisch of per mail. Wij zoeken graag samen met u naar een antwoord op uw vragen.

PRAKTISCH

Wanneer er een oudercontact aankomt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een brief. Hierin vindt u alle informatie terug met betrekking tot de tijdstippen en hoe je een afspraak dient te maken.

Hieronder leggen we al eens kort uit hoe het maken van een afspraak in zijn werk gaat.

STAP 1

Surf naar gtsmamo.smartschool.be of ga via www.gtsm.be en klik vervolgens op Smartschool.

Meld u aan met uw oudergegevens (de module oudercontact bestaat niet op de leerling-account).

Nadat u in het systeem ingelogd bent, klikt u rechts boven op ‘ga naar’ en vervolgens op ‘oudercontact’.

STAP 2

Volg de stappen die Smartschool u laat doorlopen:

 1. Kies voor de optie ‘Een afspraak maken’.
 2. U ziet nu de datum van het oudercontact staan. Klik op ‘doorgaan’.
 3. Kies voor de klastitularis,1 van de vakleerkrachten, de directeur, de leerlingbegeleiding of het CLB om een afspraak te maken.
  In het volgende venster kan u eventuele opmerkingen schrijven die relevant zijn voor het oudercontact.
  Klik vervolgens op ‘OK’.
 4. Klik op het gewenste uur en ‘bevestig’ in het volgende venster.

Ook wanneer u geen afpsraak wenst, vragen wij u dit online door te geven.
Vink in dit geval bij stap 2 aan dat u niet aanwezig zal zijn.

Per leerling wordt er een tijdspanne van 10 minuten voorzien. Wij proberen deze zoveel mogelijk te respecteren om andere ouders niet onnodig lang te laten wachten.

Wanneer u niet over de mogelijkheid beschikt tot online registratie gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat op het nummer 052 37 16 47.