Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Zin om je klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad?
We zien je heel graag komen!

Bij de start van het schooljaar wordt toegelicht hoe je je kandidaat kan stellen.

De leerlingenraad is een middel om voorstellen van de leerlingen bij de directie te brengen én om voorstellen van de directie en leerkrachten te bespreken.

De voorstellen van de leerlingenraad zullen, na reactie van de medeleerlingen erop, overgemaakt worden aan de directie. Ze kunnen eventueel besproken worden op de pedagogische raad en de schoolraad.

De leerlingenraad heeft enkel een adviserende bevoegdheid. Alleen de directie kan beslissingen nemen.

Als blijkt dat sommige organisatorische afspraken niet zouden werken of aangevuld moeten worden, kan de leerlingenraad daartoe overgaan. Het staat de leerlingen ook vrij om de directie te herinneren aan uitgebrachte adviezen.

In principe kunnen op de leerlingenraad alle zaken aan bod komen. Het is echter niet de aangewezen plaats om eventuele conflicten tussen de leerkrachten en leerlingen te bespreken. Dit gebeurt best via de klassenleraar of de leerlingbegeleiding.

Graadcoördinator = voorzitter.

De voorzitter leidt de vergadering en geeft het woord.
Hij stelt op voorhand de agenda op.
Hij neemt notities en typt het verslag.

 

Klassen-vertegenwoordiger

Jij zorgt ervoor dat de voorstellen die in de klas leven, worden voorgesteld op de leerlingenraad (min. 1 week op voorhand aan de voorzitter te bezorgen).

1 keer per maand

De vergadering kent een vast verloop: voorstellen van de agenda, reacties op het verslag van vorige vergadering, opvolging en evaluatie, behandelen van nieuwe thema’s en varia. Vervolgens wordt een nieuwe vergadering ingepland.

Unaniem

Het aanvaarden van voorstellen gebeurt bij voorkeur unaniem. Indien er gestemd moet worden, is een 2/3de meerderheid nodig.
Alleen de klassen-vertegenwoordiger of plaatsvervanger heeft stemrecht.

Waarnemers of gasten

Deze kunnen uitgenodigd worden, bv. leerkrachten of leerlingen die een voorstel komen toelichten.

Verslagen

Om de continuïteit van de werking te verzekeren worden de verslagen op Smartschool gezet.