Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Zit je zoon/dochter in de tweede graad Mechanische Technieken of de derde graad Mechanische Vormgevingstechnieken? Dan heeft hij/zij het volgende schoolmateriaal nodig om de lessen te volgen op GTSM.

Bestel en betaal je materiaal voor het volgende schooljaar vóór 25 augustus, zodat wij het materiaal kunnen klaarleggen tegen 1 september.
Indien de betaling niet gebeurd vóór 25 augustus, kunnen wij niet garanderen dat uw zoon/dochter het benodigde materiaal tijdig krijgt.

Bereken, a.h.v. de prijzen vermeld in het bestelformulier, wat je dient te betalen en stort het bedrag op BE90 0910 0967 1232 op naam van “Gemeentebestuur Merchtem” met vermelding van de naam en klas van uw kind.

Uw zoon/dochter krijgt zijn materiaal pas mee nadat het geld op onze rekening staat OF op vertoon van een betalingsbewijs.