Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Bijkomende maatregelen

Mondmasker op de speelplaats

Het dragen van het mondmasker is ook op de speelplaats verplicht. Indien je iets wenst te eten of te drinken, mag dat uiteraard, maar dan wel op een afstand van 1,5 meter van de omstanders.

Vaste lokalen, vaste plaatsen

Je krijgt les in vaste lokalen. In je Smartschool-agenda vind je de nieuwe lokalen terug.

Je krijgt een vaste plaats in het lokaal. Elke bank heeft een nummer en je neemt plaats aan de bank met jouw persoonlijke klasnummer.

Ook in de eetzaal krijg je een vaste plaats, binnen je eigen klasgroep. Als je iets wenst op te warmen, dien je dat onmiddellijk bij het binnenkomen te doen. Zo beperken we extra verplaatsingen tot een absoluut minimum.

Extra ontsmetten

Voor én na de middagspeeltijd dien je je bank grondig te ontsmetten.

Lichamelijke opvoeding

De L.O.-lessen worden vervangen door STRAVA-opdrachten.

Kledij

De dag(en) dat je praktijkles hebt, kom je in werkkledij naar school.

Eerdere maatregelen, die uiteraard ook van tel blijven

1/ Hoe draag je correct een mondmasker?

Je kan een instructievideo bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=3uc9pjgYpfw.

Gelieve dit goed te bekijken en op voorhand te oefenen. Het dragen van het mondmasker is verplicht binnen de gebouwen (klaslokalen, werkplaatsen, gangen, toiletten, bij het binnen- en buitengaan van de eetzaal). Hier zal sterk op toegezien worden en geen uitzondering op worden gemaakt.

2/ Hoe ziet een schooldag eruit?

Voor het belsignaal

 • Je zoon/dochter komt naar school op het opgegeven uur.
 • Hij/zij mag niet aan de schoolpoort wachten op de vrienden maar begeeft zich onmiddellijk naar de speelplaats.

Fietsenstalling

 • De fietsenstalling werd omgevormd volgens een eenrichting parcours. 
 • Wanneer de fiets in de fietsenstalling staat, gaat hij/zij naar de speelplaats.
 • Voor het betreden van de speelplaats worden de handen ontsmet.
 • Op de speelplaats is voor elke bubbel (studiejaar) een zone voorzien, waar de leerlingen wachten tot de les begint.
 • De leerlingen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen op de speelplaats.
 • De leerlingen mogen op de banken zitten, weliswaar enkel op de groen gemarkeerde strepen.

Circulatieplan

In de school geldt een éénrichtingsverkeer.

Je zoon/dochter krijgt een kopie van het circulatieplan, zodat hij/zij perfect weet hoe zich te bewegen binnen de schoolgrenzen.

Aanvang van de lessen

 • Zodra de leerlingen in de rij staan, dragen zij de verplichte mond- en neusbescherming.
 • De leerkracht begeleidt de leerlingen naar hun lokaal.
 • In de gang houden de leerlingen afstand van elkaar.
 • In de gebouwen werd een circulatieplan opgesteld. Iedereen moet deze pijlen volgen.
 • Bij het betreden van het lokaal worden de handen gewassen of ontsmet.
 • De mond- en neusbescherming mag niet afgezet worden. 
 • De ramen blijven openstaan. 
 • De deuren blijven geopend tenzij er te veel geluidshinder is.
 • De leerlingen hangen de jassen aan hun eigen stoel.
 • De boekentassen worden naast de eigen bank geplaatst.
 • Na de les verlaten de leerlingen het lokaal één voor één, te beginnen bij de leerlingen die het dichtst bij de deur zitten.
 • De lokalen worden gereinigd en ontsmet.

Wat met de praktijklessen?

 • De praktijklessen zijn georganiseerd in blokken.
 • Bij het betreden van de gebouwen/het lokaal worden de handen gewassen of ontsmet.
 • Ook tijdens de praktijklessen is het dragen van mond- en neusbescherming verplicht.
 • Na de praktische lessen wordt het materiaal ontsmet.

SpeeltijdenMiddagpauze – secretariaat

 • Indien je een volledige dag les hebt, wordt er per bubbel gegeten in de eetzaal.
 • Je zoon/dochter krijgt een vaste plaats toegewezen.
 • Er wordt op school tijdelijk slechts een beperkte keuze aan broodjes aangeboden: maxi smos, balleke, américain.
 • Er mag slechts 1 persoon tegelijk aan de balie van het secretariaat geholpen worden. Wachten kan buiten tot de balie vrij is. Ook in het A-gebouw geldt het circulatieplan.

Sanitaire voorzieningen

 • Ook binnen de sanitaire voorzieningen geldt een éénrichtingsverkeer.
 • Slechts 9 personen mogen in de jongenstoiletten aanwezig zijn, 2 in de meisjestoiletten.
 • Toiletten worden doorgespoeld met het deksel naar beneden.
 • Handhygiëne is zeer belangrijk.

Einde van de lesdag

 • Na de lessen gaan de leerlingen de fiets halen en rijden onmiddellijk naar huis. Hierbij blijft iedereen afstand houden.
 • Niemand blijft voor de schoolpoort napraten. Samenscholing op openbare plaatsen mag immers niet.
 • Buiten de schoolmuren: We willen iedereen er eveneens aan herinneren dat het dragen van mond- en neusbescherming verplicht is op openbaar vervoer of als de afstand van anderhalve meter niet kan behouden blijven, denk daarbij aan een bushokje.

3/ Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding is elke dag uitgezonderd woensdag op school bereikbaar, ook via telefoon of mail. Indien je zoon/dochter op school een gesprek wil, is dat ook mogelijk. Je zoon/dochter meldt zich aan aan het secretariaat en vraagt een doorverwijzing naar de leerlingbegeleiding.

4/ Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

5/ Wat als je kind ziek is?

 • Zieke leerlingen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je zoon/dochter 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je zoon/dochter de lessen op school kan volgen of thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezien tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een verzwakte immuniteit? Dan mag je zoon/dochter de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts hier anders over oordeelt.
 • Wordt je zoon/dochter ziek op school? Dan zetten we hem/haar in een apart lokaal. We vragen dan om je zoon/dochter af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon/dochter moet getest worden.

6/ Wat gebeurt er als een personeelslid of leerling op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog of een laag risico contact gaat.
 • Is je zoon/dochter een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je zoon/dochter. Krijgt je zoon/dochter ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je zoon/dochter een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag hij/zij naar school blijven gaan. Laat je zoon/dochter buitenshuis een mondmasker dragen. Je zoon/dochter moet ook 1.5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je zoon/dochter ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB, dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.