Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Beste leerling, collega, ouder


Het is voor iedereen een rare tijd. We kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze klimaatacties.
Daarom is de slogan voor de 17e editie van de Dikketruiendag: “Op volle kracht voor het klimaat!”

Omdat we het klimaat niet kunnen redden op één dag werkten we dit schooljaar drie klimaatactiviteiten uit:


1/ Een ‘isoleer eerst je lichaam’ quiz: deelnemen kan je tussen 8/2 en 12/2
Ga op smartschool bij “Mijn vakken” naar de Dikketruiendag_Quiz, te herkennen aan het
icoontje met de wereldbol. Ga door naar “DOE DE QUIZ” en start. Deelnemen is gratis en
geheel vrijblijvend. Toch een warme oproep om mee te doen want de winnaar krijgt een originele “dikke trui”. Zeker meedoen dus!

2/ Fietsatelier bij mevr. Suls voor de klassen 3IWa/b en 4IW a/b. Na de
krokusvakantie/maand maart. Deze leerlingen krijgen advies over het onderhoud en werking van een fietsmechanisme.

3/ De Strava- club “GTSM Flandrien Challenge” in de maand maart.
De leerkracht LO dagen de collega’s uit om zoveel mogelijk naar school te fietsen en het woon-werkverkeer bij te houden in onze “GTSM Flandrien Challenge” op Strava. De leerkrachten kregen hierover reeds een mail.
https://youtu.be/r_7vvuz1PlI

Samengevat: lees deze brief.

Als we elke dag iets doen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken! We hopen op je positieve bijdrage en wensen je veel moed.

Met vriendelijke groeten
De directie Het MOS-team

P.S.: Een pluim voor de propere speelplaats en dank aan de opruimers van het zwerfvuil!