Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Ook anno 2020.

13 februari wordt 3 IW a en 3 MT gevraagd in het potje te plassen, 20 februari is het aan 3 BM en 1 B-TECH.

Het medisch onderzoek is uiteraard breder dan ‘in het potje plassen’.

Preventie staat voorop. De onderzoeken bestaan uit onder meer het opvolgen van de groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en tanden en aandacht voor vaccinaties. Maar het onderzoek wordt ruimer. Zo zal er meer aandacht gaan naar het welbevinden om jongeren te stimuleren oog te hebben voor de eigen gezondheid, levensstijl en welzijn. Leerlingen kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld rond geaardheid of zich zwaarmoedig voelen. De contacten worden georganiseerd door een multidisciplinair team. Het gaat niet alleen om de arts, maar ook om paramedisch personeel, maatschappelijk werkers en psychologen bijvoorbeeld.

Deze aanpak maakt deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding is niet alleen de ondersteuning bij een leerprobleem, of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komt.