Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Ons milieu zwerfvuil-vrij maken: steeds meer mensen dragen graag hun steentje bij voor een propere omgeving.  Ook onze leerlingen van de 3de graad IW. Zij nemen deel aan ‘The Litter Challenge’, een innovatief zwerfvuiltraject van GoodPlanet en Colruyt Group. Eerst maken ze kennis met psychologische technieken om het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. Daarna bedenken ze zelf oplossingen om zwerfvuil te vermijden en stimuleren ze positief gedrag bij leeftijdsgenoten.

Workshop 1 – 8 november
De leerlingen krijgen inzicht in de zwerfvuilproblemen en in psychologische processen die ons gedrag beïnvloeden. Ze maken kennis met nudging-technieken: deze subtiele, positieve suggesties geven een duwtje in de rug naar gewenst gedrag en leiden uiteindelijk tot een gedragsverandering. Per groepje detecteren en analyseren de leerlingen een zwerfvuilprobleem in de school- of leefomgeving. Ze zoeken de perfecte oplossing voor het probleem.

Experiment
GTSM begeleidt de leerlingen bij de uitvoering van hun oplossing voor het zwerfvuilprobleem. Ze werken hun oplossing verder uit en voeren -indien mogelijk- een praktijktest uit.

Workshop 2 – 29 november
De leerlingen stellen hun oplossing voor en brengen verslag uit van hun test. Samen met GoodPlanet worden de resultaten geëvalueerd en wordt besproken wat goed is en wat beter kan. Het beste idee stuurt de school in.

Slotevenement
De klassen met de beste ideeën worden uitgenodigd om hun case voor te stellen tijdens het slotevenement van dit project in het voorjaar van 2020.