Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

GIP staat voor geïntegreerde proef. ‘Geïntegreerd’ verwijst naar het vakoverschrijdende karakter van de proef.

De GIP kent een procesfase en een productevaluatie.

  • procesfase: de GIP is een jaarproject. De leerling krijgt zijn opdracht voor de GIP van de vakleerkrachten. De vorderingen worden in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Een zorgvuldige planning en spreiding over het schooljaar is noodzakelijk.
  • productevaluatie: de resultaten van die verschillende opdrachten verwerkt de leerling tot een eindrapport. Op het einde van het schooljaar vormt wordt de GIP voorgesteld, toegelicht en verdedigd voor een jury van leerkrachten en externe juryleden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie vind je onder praktische info – GIP.

Maar veel beter nog: kom naar de infoavond op vrijdag 22 november.
De leerkrachten van het 6de jaar geven een algemene uitleg rond de verwachtingen, de begeleiding, de evaluaties e.d.m.
En elke leerling presenteert ‘zijn onderwerp’. Zo horen jullie concreet wat uw zoon/dochter zal uitwerken de komende maanden.

Zak nadien af naar de eetzaal van de school voor een ‘goei pint’. Diezelfde avond is er immers de streekbierenavond van de school, georganiseerd in het kader van Music for Life.