Pinkstermaandag 10 juni – geen school

Met Pinksteren of Sinksen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen.

Maandag 10 juni zijn we gesloten: Pinkstermaandag.

Weet je niet wat doen?

Studeren! Je zit immers midden in of in volle aanloop naar de examens of eindtoetsen.