Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

‘STEM voor zorg’ laat jongeren van de derde graad SO samenwerken over richtingen heen, meer bepaald technisch/wetenschappelijk geschoolden enerzijds en jongeren uit een zorgrichting anderzijds. In interdisciplinaire teams ontwikkelen/ontwerpen ze technische oplossingen voor concrete, reële vragen uit zorginstellingen.

RVO-Society werkt met de scholen een traject op maat uit. De resultaten zijn van tweeërlei aard. Enerzijds gaat het om zeer concrete producten (bv. ge-3D-printe assistieve hulpmiddelen) of zorginnovaties die mensen echt helpen, uitgewerkt door de teams. Anderzijds mikt dit initiatief op een nieuwe leervorm in het onderwijs, nl. die van het interdisciplinair samenwerken tussen techniek en zorg. Dit project is ook een ideale manier om de schotten tussen de onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) weg te nemen. Dit leren leunt aan bij de reële werkcontext later.

Concreet slaat het 5de jaar industriële wetenschappen van GTSM de handen in elkaar met het 6de jaar verzorging van het VKO. Samen zoeken ze naar praktische oplossingen voor de noden van het Merchtemse woonzorgcentrum Ter Stelten.

Het GTSM-VKO traject kent drie kernmomenten:

1) Inleefdag: deze vond plaats voor Kerst
GTSM en VKO kwamen voor de eerste maal samen om kennis te maken met elkaar. Ze leefden zich in in het project door zelf, mits het aannemen van een ‘beperking’, bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo begrepen ze meteen dat ze bij het uitwerken van hun eigen opdrachten rekening moeten houden met hun doelgroep. De zorginstelling presenteerde de opdrachten.

2) Terugkomdag – 25 januari 2019
De leerlingen van beide scholen brengen een tussentijdse voorstelling van hun oplossing (schets van het probleem en de doelgroep, de zorgcontext, de technische oplossing).

3) Slotevent
De teams van jongeren pitchen hun ideeën/ontwerpen/producten voor een jury van experten uit zorg- en technische context.

Zo zal een systeem voorgesteld worden hoe 1 begeleider meerdere rolstoelen tegelijk kan voortduwen, bv. bij een bezoekje aan de wekelijkse markt. En hoe je je makkelijk uit een schommelstoel kan rechtzetten, zonder dat die onder je uit wegschiet of weer ongevraagd achterover kantelt.
De jongens en meisjes zullen ook een vereenvoudigde afstandbediening aanbieden, zonder al die overbodige knopjes. En een oplossing voor al die mensen zonder een hele lange arm om vanuit hun rolstoel hun code kunnen in te geven om buiten te geraken. Enz.

Boeiend!