Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en attitudes (kritische zin, leergierigheid, zelfzekerheid).
Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt. Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven.
Klasse voor Leraren, nr. 100, Leren Leren


Beheers jij de vaardigheid van het Leren Leren? De school helpt je graag op weg!

De bedoeling van deze pagina is dat je bepaalde studievaardigheden ontwikkelt en verder uitdiept om zo een goede studiemethode te ontwikkelen voor jullie verdere studieloopbaan en leven.

Individuele studiebegeleiding
Mevrouw Verdoodt (verantwoordelijke leerlingbegeleiding) verzorgt de individuele studiebegeleiding. Je kan langskomen op het secretariaat om een afspraak te maken of een mailtje sturen naar leerlingbegeleiding@gtsm.be.

Maar pas nadat je volgende 5 filmpjes bekeken hebt en de tips minstens 1 maand proberen toepassen hebt in de praktijk… Succes! De aanhouder wint!

Waarom nog leren als Google alles weet?
Verwar kennis niet met informatie… Wat je weet, bepaalt wat je ziet… Basiskennis blijft extreem belangrijk. Hoe meer je weet, hoe makkelijker, sneller en meer je bijleert!

Waarom leren altijd lastig moet zijn.
Enkel herlezen, markeren en overschrijven zijn geen effectieve leerstrategieën… Cognitief actief met de leerstof bezig zijn is de boodschap! Hard nadenken over je leerstof door SOI: door te Selecteren, Organiseren en Integreren. Via productieve leerstrategieën, zoals een Cornell-samenvatting, een mindmap,…

Waarom je moet vergeten voor je kan leren.
Alles draait om het spacing effect. 3 keer een half uur wiskunde leren is waardevoller dan 1 keer anderhalf uur. Dat wist Ebbinghaus als in 1885. Hij toonde dat aan via zijn de vergeetcurve. Vergeten is niet de vijand, maar de bondgenoot van ons leren. Door te vergeten, krijgen we de kans om te herhalen. Door te herhalen, gaan we trager vergeten en langer onthouden.
Jawel, vergeten resulteert uiteindelijk in automatisering!

Waarom je van elke toets slimmer wordt.
Retrieval practice: oefenen om de informatie uit je hoofd te halen.
Door het uit te leggen aan de kat. Of door op een leeg blad papier te noteren wat je nog weet van wat de tekst die je 1 keer gelezen hebt. En dit 3 keer herhaalt. Beter dan die tekst 4 keer te lezen, geloof ons! Of doe de test…

Waarom je van spieken sneller leert.
Scaffolding: tijdelijke constructies (scaffolds/steigers)/ondersteuning gebruiken en dan geleidelijk afbouwen naarmate je bouwwerk/leerproces vordert.
Bv. hoe een samenvatting leren maken? stap 1: ‘flagrant spieken’ door het bestuderen van een uitgewerkt voorbeeld van een Cornell-samenvatting -> stap 2: begeleid oefenen, bv. door een aangeboden structuur (‘een spiekbriefje’) zelf verder aan te vullen met informatie (bv. de samenvatting in je werkboek verder aanvullen met de leerstof) -> stap 3:  zelfstandig een samenvatting maken, zonder ‘spiekbriefje’, want dat laatste remt je af
We doen het met… scaffolding!

xxx

Studietips 1ste graad

Infobundel Leren Leren 2de en 3de graad

 1. LEREN LEREN… WAT IS DAT?
 2. JE LESSENROOSTER
 3. JE SCHOOLAGENDA
 4. WELK LEERTYPE BEN IK?
 5. JE WERK PLANNEN
 6. LESSEN LEREN EN HUISWERK MAKEN…
 7. STUDEREN VOLGENS 3 STAPPEN
 8. HOE DEFINITIES MOEILIJKE TERMEN STUDEREN
 9. SAMENVATTINGEN
 10. MINDMAPS
 11. EXAMENS
 12. TIPS VOOR GROTE OPDRACHTEN

B.E.ST.
De vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad jaarlijks een cursus ‘Leren Leren’ in de lokalen van GTSM.
Deze cursus gaat gewoonlijk door in oktober – november.
De cursus bestaat uit vijf sessies van twee uur met groepjes van maximum 15 deelnemers. Bijzondere aandacht gaat uit naar het schematiseren in de vorm van een mind map (spinschema). Op het einde van de cursus is een kort evaluatiemoment met de ouders.
De sessies gaan door na de lesuren, van 16 tot 18u. De school voorziet opvang voor de leerlingen die niet over huis gaan na de schoollessen. Zij kunnen op school studeren en eventueel hun boterhammen opeten.
Omdat GTSM de leslokalen gratis ter beschikking stelt, vermindert B.E.ST. de prijs per deelnemend kind naar 110 €.
Om de doelstellingen en de aanpak van dit initiatief toe te lichten, vindt jaarlijks een infoavond plaats in september waarop uitgelegd wordt wat ouders en cursisten kunnen verwachten van de cursus. Ook wordt verteld hoe ouders hun kinderen thuis (nog) beter kunnen begeleiden. De avond is gratis en vrijblijvend. Meer info hierover sturen we ten gepaste tijde door.