Studiebegeleiding

Leren is het verwerven van kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en attitudes (kritische zin, leer-gierigheid, zelfzekerheid).
Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat zo goed mogelijk aanpakt. Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven.
Klasse voor Leraren, nr. 100, Leren Leren


Beheers jij de vaardigheid van het Leren Leren? De school helpt je graag op weg!

De bedoeling van deze studiebegeleiding is dat jullie bepaalde studievaardigheden ontwikkelen en verder uitdiepen om zo een goede studiemethode te ontwikkelen voor jullie verdere studieloopbaan en leven.


Studietips 1ste graad

 

Infobundel Leren Leren 2de graad
met dank aan Kasterlinden (Lore Van Mileghem, Marieke Goethals)

 1. LEREN LEREN… WAT IS DAT?
 2. JE LESSENROOSTER
 3. JE SCHOOLAGENDA
 4. WELK LEERTYPE BEN IK?
 5. JE WERK PLANNEN
 6. LESSEN LEREN EN HUISWERK MAKEN…
 7. STUDEREN VOLGENS 3 STAPPEN
 8. HOE DEFINITIES MOEILIJKE TERMEN STUDEREN
 9. SAMENVATTINGEN
 10. MINDMAPS
 11. EXAMENS
 12. TIPS VOOR GROTE OPDRACHTEN


Actieplan proefwerken

 

B.E.ST.
De vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad jaarlijks een cursus ‘Leren Leren’ in de lokalen van GTSM.
Deze cursus gaat gewoonlijk door in oktober – november.
De cursus bestaat uit vijf sessies van twee uur met groepjes van maximum 15 deelnemers. Bijzondere aandacht gaat uit naar het schematiseren in de vorm van een mind map (spinschema). Op het einde van de cursus is een kort evaluatiemoment met de ouders.
De sessies gaan door na de lesuren, van 16 tot 18u. De school voorziet opvang voor de leerlingen die niet over huis gaan na de schoollessen. Zij kunnen op school studeren en eventueel hun boterhammen opeten.
Omdat GTSM de leslokalen gratis ter beschikking stelt, vermindert B.E.ST. de prijs per deelnemend kind naar 110 €.
Om de doelstellingen en de aanpak van dit initiatief toe te lichten, vindt jaarlijks een infoavond plaats in september waarop uitgelegd wordt wat ouders en cursisten kunnen verwachten van de cursus. Ook wordt verteld hoe ouders hun kinderen thuis (nog) beter kunnen begeleiden. De avond is gratis en vrijblijvend. Meer info hierover sturen we ten gepaste tijde door.


Individuele studiebegeleiding

Mevrouw Brugmans (verantwoordelijke leerlingbegeleiding) verzorgt de individuele begeleiding. Je kan langskomen op het secretariaat om een afspraak te maken of een mailtje sturen naar leerlingbegeleiding@gtsm.be.