Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Ik kan dat niet!  Toch wel!!

Faalangst is een angst om niet te voldoen aan de aan jezelf gestelde eisen of normen. Falen is een begrip dat voor iedereen anders is. Het hangt van de eigen normen en waarden af wanneer men iets als zodanig benoemd.

Er zijn 3 soorten faalangst:

  • Cognitieve faalangst heeft te maken met het schoolse leren, wanneer je bang bent om aan cognitieve taken en opdrachten te beginnen uit angst voor een negatieve beoordeling ervan.
  • Sociale faalangst vloeit voort uit de angst om afgewezen te worden op sociaal gedrag of om negatief beoordeeld te worden door groepen die belangrijk zijn voor jou, zoals bv. de vriendengroep, de klasgenootjes, de ouders.
  • Motorische faalangst komt voor wanneer je bang bent om te mislukken bij het uitvoeren van lichamelijke handelingen en dus negatief beoordeeld zal worden door anderen. Dit kan zowel om de grove motoriek als om de fijne motoriek gaan.

Denk je dat jij faalangst hebt?

Contacteer dan de leerlingbegeleiding en we kijken samen wat we kunnen doen op vlak van je denken, je voelen, je doen.

Ga je liever met jezelf aan de slag? Samen met je ouders en/of je leerkrachten? Of lees je liever eerst wat over faalangst voor je bij de leerlingbegeleiding aanklopt? Dan zijn dit alvast waardevolle documenten met tips:

Als leerling van de eerste graad kan dit een handig werkboekje zijn om als leidraad te gebruiken als je jezelf onder de loep neemt, alleen of samen met je ouders of de leerlingbegeleiding.