GIP

siteon0

 

Eind oktober organiseert de school een infoavond voor de ouders van de laatstejaars waar de werkwijze en verwachtingen rond de GIP in detail wordt toegelicht.

 

 

 

GIP staat voor geïntegreerde proef. ‘Geïntegreerd’ verwijst naar het vakoverschrijdende karakter van de proef. De GIP biedt de school de mogelijkheid om leerplandoelstellingen op een geïntegreerde, vakoverschrijdende, projectmatige en praktijkgerichte wijze in een reële context te realiseren.

De leerling wordt individueel begeleid door een mentor, dit is een leerkracht bij wie hij terecht kan voor praktische problemen inzake de GiP.

Beroepsvaardigheden, manuele vaardigheden, algemene kennis en communicatievaardigheden komen evenwichtig en aangepast aan de studierichting aan bod.

Via een GIP kan, naast de specifieke en de algemene leerplandoelstellingen, aan de volgende vakoverschrijdende competenties worden gewerkt:

  • keuzes maken;
  • plannen en voorbereiden;
  • probleemoplossend denken en handelen;
  • communiceren en rapporteren;
  • reflecteren en bijsturen.

De GiP biedt de leerling dus heel wat kansen om zichzelf te ontplooien!

Het doel van de GIP is dat het participeren aan het latere beroepsleven en het functioneren in de maatschappij makkelijker wordt.

Via een uitdagende en realistische opdracht leggen de school, de leraar en de leerling contacten met het beroepsleven. Dit leidt tot een actualisering van methodes, technieken en inzichten van leerlingen en leraren met als gevolg een verhoging van de tewerkstellingskansen en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs. De reële context zal daarenboven een positieve invloed uitoefenen op de motivatie van de leerling.

De GIP kent een procesfase en een productevaluatie.

  • procesfase: de GIP is een jaarproject. De leerling krijgt zijn opdracht voor de GIP van de vakleerkrachten. De vorderingen worden in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Een zorgvuldige planning en spreiding over het schooljaar is noodzakelijk.
  • productevaluatie: de resultaten van die verschillende opdrachten verwerkt de leerling tot een eindrapport. Op het einde van het schooljaar vormt wordt de GIP voorgesteld, toegelicht en verdedigd voor een jury van leerkrachten en externe juryleden uit het bedrijfsleven.