Taalscreening

Taalscreening

 

Voor elke leerling die vanaf 1 september 2014 voor het eerst instroomt in het voltijds gewoon secundair onderwijs moet de school een taalscreening uitvoeren om na te gaan op welk niveau hij/zij het Nederlands beheerst.
Onze scholengemeenschap heeft gekozen om hiervoor 2 testen van Diataal te gebruiken.

 

 

Diawoord geeft inzicht in het niveau van de woordkennis van de leerlingen. Woordenschat is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Voor alle vakken is een goede woordenschat van belang. Diawoord toetst de woordkennis los van tekstbegrip.

Diatekst is een toets voor begrijpend lezen. De toets meet het begrip van schoolboektesten aan de hand van meerkeuzevragen. De vragen toetsen het begrip op drie tekstniveaus: woordniveau (microniveau), zins- en alineaniveau (mesoniveau) en algeheel tekstniveau (macroniveau).
Deze testen worden bij de leerlingen van het eerste jaar afgenomen eind september en eind mei. De resultaten hiervan worden besproken op de klassenraad en meegedeeld aan de ouders.

Wanneer de leerlingen eind september de gestelde norm niet behalen, krijgen ze als remediƫring extra taaltaken.