Oudercontact

Beste ouder

GTSM organiseert jaarlijks 5 oudercontacten:kazan

 • eind augustus, voor alle nieuwe leerlingen (school- en klassikale infoavond, u ontvangt een brief met meer info)
 • eind oktober, voor alle nieuwe leerlingen en verder voor de leerlingen voor wie de school het nodig acht,
 • eind december, voor alle leerlingen,
 • eind april, op uitnodiging,
 • eind juni, eveneens voor alle leerlingen.

U krijgt dan de kans om de prestaties (studieresultaten (DW/examens), werkpunten, …) van uw dochter of zoon te bespreken met de klassenleraar, alsook zijn/haar functioneren in zijn/haar klas en studierichting. Wij bieden u ook de gelegenheid om vakleerkrachten te spreken. Het CLB en de leerlingbegeleiding zijn tevens aanwezig.

GTSM hecht erg veel belang aan een goede samenwerking en communicatie met u. Daarom zijn wij liever uzelf verschijnen op deze oudercontacten dan Kazan. Stuur ook liever niet uw kat …
In geval van gescheiden ouders kan u indien gewenst beiden een afzonderlijke afspraak maken.
Indien u het CLB of de leerlingbegeleiding wenst te spreken op de ouderavond, hoeft u geen afspraak te maken.

Om lange wachtrijen te vermijden, vragen we om de gesprekken met de leerkrachten te beperken tot een tiental minuutjes. Weet dat u echter niet hoeft te wachten op een oudercontact om zicht te krijgen op de resultaten van uw kind. Deze kan u immers het hele jaar door op de voet volgen via het online rapport (zie button links op deze website). Indien u vragen heeft rond de prestaties van uw kind, kan u ook elke dag contact opnemen met de directie of de leerlingbegeleiding, telefonisch of per mail. Wij zoeken graag samen met u naar een antwoord op uw vragen.

 

Praktisch:

U kan zich voor de oudercontacten online registreren via uw Smartschool-account. Een link naar Smartschool vindt u links op deze website.

Indien u niet over de mogelijkheid beschikt tot online registratie gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op het nummer 052/37 16 47. Indien u verhinderd bent en er toch voor bepaalde vakken problemen zijn, gelieve dan zelf even contact op te nemen met de school.
Ook indien u geen afspraak wenst, vragen wij u dit online door te geven.
Indien u de dag van het oudercontact verhinderd bent en u toch graag de klassenleraar of een vakleerkracht zou spreken, kan u contact opnemen met de school, zodat we een afspraak kunnen vastleggen voor een andere dag.

 

Procedure online-registratie oudercontact

A) U heeft al gebruik gemaakt van de online-registratie

U kan uw gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord gebruiken dat u eerder kreeg. Dit blijft van toepassing zolang uw zoon/dochter op onze school zit.

Als u het wachtwoord vergeten bent, kan u dit opnieuw opvragen door op de startpagina van Smartschool op de link ‘wachtwoord vergeten?’ te klikken. U ontvangt van Smartschool een e-mail met de te volgen procedure voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord.

B) U heeft nog nooit gebruik gemaakt van de online-registratie

Registratie aanmaken

 • Klik op de ‘Smartschool’-button links op deze website.
 • U meldt zich aan met de accountgegevens van de OUDER (de leerlingen hebben geen toegang tot het oudercontact).
 • Klik rechts onderaan op de link “oudercontact”.
 • U ziet nu de datum van het oudercontact verschijnen, klik op doorgaan.
 • Kies de leerkracht waarbij u een afspraak wenst te maken (de klastitularis staat altijd als eerste).
  In het volgende venster kan u eventuele opmerkingen plaatsen die relevant zijn voor het oudercontact.
  Klik vervolgens op “OK”.
 • Klik op het gewenste uur en “bevestig” in het volgende venster.

 

Aanmelden

U kan zich aanmelden met de Smartschool-gegevens die u ontving in het eerste jaar dat uw zoon/dochter bij ons op school zat.

Advies: indien u het wachtwoord vergeten bent, kan u steeds contact opnemen met Mevr. van de Velde (eline.vandevelde@gtsm.be) om uw wachtwoord te resetten.