Wat die laatste weken van juni? Even alles op een rijtje!

Geen school – 1 juni

Maandag 1 juni is het pinkstermaandag en is er geen school. Er worden ook geen online-lessen georganiseerd.

Laatste lesdag – 19 juni

De laatste fysieke lesdag is

 • woensdag 17 juni voor 2 BVL en 4 MT
 • donderdag 18 juni voor 2 ME, 2 IW, 4 BM, 6 EM en 6 IW
 • vrijdag 19 juni voor 4 EM en 4 IW

De laatste online-lesdag is voor alle leerlingen vrijdag 19 juni.

De leerlingen kunnen maandag 22 juni nog achterstallige taken online indienen. Na die dag worden er geen taken meer aanvaard.

Inleveren boeken– 22 – 23 juni

De volgende klassen dienen de huurboeken van Studieshop in te leveren op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 12 uur: 2 BVL, 2 IW en 2 ME
 • maandag 22 juni van 13 tot 16 uur: 5 EM en 5 IW
 • dinsdag 23 juni van 9 tot 12 uur: 4 EM en 4 IW
 • dinsdag 23 juni, na de GIP-verdediging: 6 EM en 6 IW

De overige klassen hebben geen huurboeken en moeten dus ook niets inleveren.

De boeken dienen verpakt te zijn in een in doorschijnend plastic, met het leveringsformulier van Studieshop duidelijk zichtbaar en leesbaar.

De leerlingen mogen zich aanmelden op het secretariaat. Zij zullen begeleid worden naar de container waar de boeken kunnen gedeponeerd worden en hun naam zal afgevinkt worden.

Inleveren notities (3 leerlingen per klas) – 22 – 23 juni

 • De 3 leerlingen van de bovenstaande klassendie in september werden aangeduid voor het inleveren van hun notities, brengen deze mee de dag dat ze hun huurboeken komen inleveren.
 • De 3 leerlingen van 6 EM, 6 IWen 7 VER brengen deze mee met de GIP-verdediging.
 • De 3 leerlingen van de 1ste, 3de en 5dejaars brengen deze mee op het terugkommoment (22 en 23 juni – zie verder).
 • De leerlingen van 4 MT en 4 BM zullen persoonlijk gecontacteerd worden om een tijdstip af te spreken.

Terugkommoment 1ste, 3de en 5dejaars – 22 en 23 juni

De leerlingen voor wie er geen fysieke lessen worden georganiseerd, worden op school verwacht voor:

 • een leerlingencontact,
 • een toelichting betreffende de studierichtingen in de volgende jaar/graad,
 • het leegmaken van de locker – breng een (rug)zak mee!,
 • het indienen van de notities (enkel die 3 leerlingen die in september werden aangeduid)
 • een afsluitmoment met de klassenleraar.

Dit terugkommoment gaat door op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 11 uur: 1stejaars
 • maandag 22 juni van 13 tot 15 uur: 5dejaars

De leerlingen van het 5de jaar krijgen die dag ook een belangrijke briefing over de GIP van
schooljaar 2020-2021.

 • dinsdag 23 juni van 9 tot 11 uur: 3EM A en B, 3 IW A
 • dinsdag 23 juni van 10 tot 12 uur: 3 IW B, 3 MT, 3 BM

GIP en proclamatie voor de laatste jaars – 23 en ? juni

Dinsdag 23 juni verdedigen de laatstejaars (6de jaar TSO en 7de jaar BSO)hun GIP.

Ter herinnering: de presentatie en het GIP-boek dienen niet later dan 12 juni ingediend te
zijn.

Elke succesvolle schoolcarrière verdient afgerond te worden met een apotheose. De school wacht de beslissingen van de veiligheidsraad van komende woensdag af. Hopelijk bieden deze ruimte om de proclamatie van onze laatstejaars een mooie invulling te geven.Eenmaal duidelijkheid, berichten wij via mail.

Deliberaties- 24-26 juni

Van woensdag 24 tot vrijdag 26 juni wordt er gedelibereerd.Die dagen zijn er geen leerlingen op school.

Oudercontact–29 juni

In tegenstelling tot andere jaren, vrezen we dat we het schooljaar niet voor iedereen afsluiten met een fysiek gesprek.De oudercontacten gaan voorlopig online dooren dit op maandag 29 juni van 11 tot 20 uur. In een apart schrijven lichten wij u toe hoe u een tijdslot kan boeken. Dit dient te gebeuren dit vóór zondag 28 juni, 12 uur.

Indien we groen licht zouden krijgen om de oudercontacten toch fysiek op school te laten doorgaan, zullen we u daarover tijdig informeren.

Ouders die na het oudercontact nog vragen hebben over de studiekeuze naar volgend schooljaar toe kunnen

 • de website raadplegen voor de infofilmpjes over de verschillende studierichtingen,
 • een bijkomend (online) oudercontact aanvragen met de leerlingbegeleiding van de school of met het CLB.

 

Nota bene:

Zelfs ten tijde van corona, vragen sommige gesprekken toch net iets meer dan een online-chat van 10 minuten …

Ouders kunnen vrijdag 24 juni op vraag van de klassenraad gecontacteerd worden om,indien gewenst,een fysiek oudercontact op schoolte boekenopmaandag 29 juni (hele dag).

Dit oudercontact in persoon zal doorgaan met de klassenleraar, de directie of de leerlingbegeleiding.

Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden (plexiglas e.d.). U behoudt vanzelfsprekend steeds de vrijheid om niet op de uitnodiging in te gaan en de online-afspraak aan te houden.

Einde schooljaar 2019-2020 – 30 juni

We sluiten het schooljaar 2019-2020 af op dinsdag 30 juni.

De leerlingen die een vakantietaak hebben of een uitgestelde beslissing, kunnen uitgenodigd worden op school voor een gesprek met de klassenleraar of de betreffende vakleerkracht.

Aankoop boeken en materiaal voor het schooljaar 2020-2021

De boeken voor het nieuwe jaar dienen vóór 15 juli online besteld te worden via Studieshop. Studieshop zal per mail contact met u opnemen.

Materiaal van de school (sweaters en T-shirts van de school, turnkledij, …) zal vanaf volgend schooljaar ook gebeuren via een online-bestelling. Wij zullen hiervoor nog een mail sturen.