Oudercontact

Beste ouder

GTSM organiseert jaarlijks 4 oudercontacten:kazan

 • eind augustus, voor alle nieuwe leerlingen (school- en klassikale infoavond)
 • eind oktober, voor alle nieuwe leerlingen en verder voor de leerlingen voor wie de school het nodig acht,
 • eind december, voor alle leerlingen,
 • eind juni, eveneens voor alle leerlingen.

U krijgt dan de kans om de prestaties (studieresultaten (DW/examens), werkpunten, …) van uw dochter of zoon te bespreken met de klassenleraar, alsook zijn functioneren in zijn/haar klas en studierichting. Wij bieden u ook de gelegenheid om vakleerkrachten te spreken. Het CLB en de leerlingbegeleiding zijn tevens aanwezig.

GTSM hecht erg veel belang aan een goede samenwerking en communicatie met u. Daarom zijn wij liever uzelf verschijnen op deze oudercontacten dan Kazan. Stuur ook liever niet uw kat …
In geval van gescheiden ouders kan u indien gewenst beiden een afzonderlijke afspraak maken.
Indien u het CLB of de leerlingbegeleiding wenst te spreken op de ouderavond, hoeft u geen afspraak te maken.

Om lange wachtrijen te vermijden, vragen we om de gesprekken met de leerkrachten te beperken tot een vijftiental minuutjes. Weet dat u echter niet hoeft te wachten op een oudercontact om zicht te krijgen op de resultaten van uw kind. Deze kan u immers het hele jaar door op de voet volgen via het online rapport (zie button links op deze website). Indien u vragen heeft rond de prestaties van uw kind, kan u ook elke dag contact opnemen met de directie of de leerlingbegeleiding, telefonisch of per mail. Wij zoeken graag samen met u naar een antwoord op uw vragen.

 

Praktisch:

U kan zich voor de oudercontacten online registreren via de ‘oudercontact’-button links op deze website.

Indien u niet over de mogelijkheid beschikt tot online registratie gelieve telefonisch contact op te nemen met Mevr. Van Campenhout op het nummer 052/37 16 47. Indien u verhinderd bent en er toch voor bepaalde vakken problemen zijn, gelieve dan zelf even contact op te nemen met de school.
Ook indien u geen afspraak wenst, vragen wij u dit online door te geven.
Indien u de dag van het oudercontact verhinderd bent en u toch graag de klassenleraar of een vakleerkracht zou spreken, kan u contact opnemen met de school, zodat we een afspraak kunnen vastleggen voor een andere dag.

 

Procedure online-registratie oudercontact

A) U heeft al gebruik gemaakt van de online-registratie

U kan uw gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord gebruiken dat u eerder kreeg. Dit blijft van toepassing zolang uw zoon/dochter op onze school zit.

Als u het wachtwoord vergeten bent, kan u dit opnieuw opvragen door op de startpagina op de link ‘aanvragen’ te klikken. U vult dan de gebruikte e-mail in en de registratiemail zal u opnieuw worden toegezonden.

 

B) U heeft nog nooit gebruik gemaakt van de online-registratie

Registratie aanmaken

 • Klik op de ‘oudercontact’-button links op deze website.
 • Vul onder ‘registreren’ de gevraagde gegevens in.
  • Tabel 1 : Selecteer de klas(sen) van uw kind(eren).
  • Tabel 2 : Selecteer de naam (namen) van uw kind(eren) uit de alfabetische klassenlijst.
  • Tabel 3 : Geeft u dan een lijstje van de kinderen die geregistreerd staan onder de betrokken login.
 • Indien deze gegevens correct zijn, klikt u op ‘Registreer’.
  Indien deze gegevens onvolledig of incorrect zijn, kan u de registratie opnieuw starten.
 • Hierna ontvangt u een bevestigingsmail van Myro. (Geen mail ontvangen? Kijk even in de map ongewenste e-mail of spam.)

 

Aanmelden

U kan zich aanmelden met de gegevens die u in de mail werden doorgestuurd.

Tip: Kopieer uw toegezonden wachtwoord en plak dit in het wachtwoordveld.
Advies: nadat u ingelogd bent, kan u via ‘gegevens’ het ontvangen wachtwoord wijzigen door een persoonlijk wachtwoord. Type in ‘Wijzig wachtwoord’ uw persoonlijk wachtwoord en klik daarna op ‘Registreer’.

 

Reserveren

U kan zich voor één tijdsinterval reserveren bij de klassenleraar en, indien gewenst, bij een vakleerkracht. Hiertoe vinkt u een vrij hokje aan en klikt u vervolgens op ‘Reserveer’.
U kan de bovenstaande procedure herhalen voor elk van uw kinderen.
Indien u niet wenst te komen op het oudercontact moet u dit onderaan aanvinken en klikt u op ‘Reserveer’.