5 & 6 Industriële Wetenschappen

Jouw talent…

Je bent de bedenker van morgen? Je bent geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en techniek, alsook elektriciteit, elektronica en mechanica? Je bent intelligent en je bent fier op je abstractievermogen? Je studeert graag en je kan goed probleemoplossend denken?
Industriële Wetenschappen is dan zeker iets voor jou!

Door ons aangevuld met …

IW is een technische, vooral theoretisch gerichte doorstroomrichting met de klemtoon op wiskunde en (industriële) wetenschappen. Je bestudeert vooral theoretisch de industriële technologie. Techniek is hier geen activiteit, maar eerder een manier om probleemoplossend te denken. Je leert de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Dit alles leer je toepassen in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

We besteden ook de nodige aandacht voor de taalvakken natuurlijk! Andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en nog veel meer maken van jou een universele mens. In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), met een theoretisch gedeelte en eventueel een praktische realisatie.

En daarna?

Deze richting is de ideale voorbereiding op hogere studies. Je kan een academische bacheloropleiding (bv. Burgerlijk of Industrieel Ingenieur) aanvatten en daarna kiezen voor de bijhorende masteropleiding.

5 IW6 IW
Wiskunde77
Toegepaste Wetenschappen en Engineering:
– TW Mechanica
– TW Elektriciteit
– Engineering
9
2
2
5
9
2
2
5
(Toegepaste) Chemie22
(Toegepaste) Fysica12
Biologie1
Nederlands33
Frans22
Engels22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst / NC Zedenleer22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL aantal lesuren/week3333