FAQ

Vond je niet meteen wat je zocht?  Heb je nog vragen over onze school?  Lees dan onze ‘frequently asked questions’.
download (1)

download (2)

1. Welk materiaal kan ik op school kopen en wat koop ik zelf?

Op school

– aan het loket, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9.55  tot 10.05 uur:

 • turnkledij (T-shirt van de school en rode short)
 • cursusbladen van de school
 • wafelkaart
 • wafels en broodjes

– bij meneer De Block, Technisch Adviserend Coördinator (TAC):

 • werkkledij
 • veiligheidsbril
 • metalen meetlat
 • schuifmaat

– dranken: water en suikervrije frisdranken  zijn te koop in de automaten. Deze zijn te betalen met muntstukken. ’s Middags kan je in de eetzaal warme dranken (soep en chocomelk) kopen en wafels. Te betalen met de wafelkaart.

– boekenverkoop: handboeken worden gehuurd en werkboeken worden aangekocht. Dit gebeurd via Studieshop. De werkwijze wordt meegedeeld in een brief die u krijgt bij het eindrapport of bij inschrijving op school.

Wat koop ik zelf?

 • sportschoenen
 • veiligheidsschoenen
 • de leerkrachten brengen je in het begin van het schooljaar op de hoogte over wat je dient aan te kopen.

2. Hoe ziet een dag op de GTSM er uit?

Een normale schooldag

 • 7.45: De school is open en er is opvang. Tot 8 u. kan je in de eetzaal terecht.
 • 8.15: 1ste lesuur
 • 9.05: 2de lesuur
 • 9.55 – 10.05: Pauze
 • 10.05: 3de lesuur
 • 10.55: 4de lesuur
 • 11.45 – 12.35: Middagpauze
 • 12.35: 5de lesuur
 • 13.25: 6de lesuur
 • 14.15 – 14.25: Pauze
 • 14.25: 7de lesuur
 • 15.15: 8ste lesuur
 • 16.05 – 17.00: De school is gedaan, maar er is nog opvang.

Je lessenrooster kan er anders uitzien maar dan vind je dit weer op smartschool of in je planagenda.

Tijdens de examens

Bij elke examenperiode krijg je een examenrooster. Hierop staat wanneer je naar school moet komen.  Dit examenrooster is ook te raadplegen op Smartschool. In de namiddag mag je naar huis om te gaan studeren. Studeer je in de namiddag liever op school, dan kan dit. We vragen je wel om dit aan de school te laten weten.

3. Wat is Smartschool?

Smartschool is het online platform waarmee onze school werkt. Meer uitleg vind je hier.

4. Hoe bevordert de school het leren?

Een externe organisatie reikt de vooraf ingeschreven leerlingen een aantal studiemethodes aan. Meer info krijg je per brief bij aanvang van het schooljaar.

Diverse leerkrachten werken met leerwerkboeken met een extra digitaal platform. Hier kunnen de leerlingen extra oefeningen maken. De nodige informatie vind je vooraan in het boek of wordt gegeven door de leerkracht.

Voor verschillende vakken is het mogelijk om een inhaalles te krijgen. Dit is wel in samenspraak met de leerkracht.

De leerlingen van de derde graad proeven ook van het bedrijfsleven. De leerlingen van 5 en 6 sanitair installaties & centrale verwarming en het zevende jaar verwarming lopen stage bij een ervaren installateur.

Ook de leerlingen van 6 EIT en MVT  zetten hun eerste stappen in het bedrijfsleven tijdens een stage.

De leerlingen van 5 TSO gaan op een driedaagse taalstage naar Groot – Brittannië en de leerlingen van 6 TSO bezoeken Parijs tijdens een driedaagse taalstage.

Onze leerlingen van 7 verwarming proeven van het Spaanse leven in Barcelona.

Verder zijn er tijdens het jaar vakspecifieke bedrijfsbezoeken.

Ook onze leerlingen sanitair – verwarming krijgen de kans om bepaalde attesten, CERGA, G1/2 en CEDICOL te behalen.

5. Kan ik me ook ontspannen op school?

Tijdens de middagpauze is er middagsport onder begeleiding van een leerkracht. Op de speelplaats kan je pingpong spelen of een spelletje tafelvoetbal.

Ook hebben we een basketbalpleintje waar je je energie kwijt kan.

Jaarlijks organiseren we de schoolsportdag(en).

Wanneer er voldoende sneeuw ligt gaan de leerlingen langlaufen.

Wekelijks gaan de leerlingen van het eerste jaar zwemmen. Meer inlichtingen geeft de leerkracht LO bij het begin van het schooljaar.

Tijdens de krokusvakantie kunnen de leerlingen van het tweede en derde jaar mee op de jaarlijkse skivakantie naar Italië. Dit is geen verplichte activiteit.

6. Wat bij afwezigheid?

Afwezigheid meld je voor 10 uur aan het secretariaat, telefonisch of per mail (zie home page: ‘afwezigheid melden‘).

Door afwezigheid kan je heel wat lessen missen. Je buddy helpt je om je boeken aangevuld te krijgen. Ook kan je de online agenda raadplegen op Smartschool.

Bij langdurige ziekte kan je steeds terecht bij de leerlingbegeleiding. Die helpt je om je notities bij te werken en eventueel om afspraken te maken rond remediëring.

7. Kan ik mijn spullen opbergen op school?

In de werkplaatsen en labo’s beschikken de leerlingen over opbergkasten.

Leerlingen die dat wensen kunnen een opbergkastje huren voor een schooljaar (10 euro huur). Deze kastjes bevinden zich in de doorgang naar de eetzaal.

8. Is er een leerlingenvertegenwoordiger op school?

GTSM heeft een leerlingenraad voor de 1ste, 2de en 3de graad. De vertegenwoordigers worden in het begin van het schooljaar per klas verkozen.

De raden vergaderen maandelijks. Het verslag vind je terug op Smartschool.

GTSM heeft ook een afvaardiging van de leerlingen in de Schoolraad.

9. Hoe verloopt de communicatie op school?

We denken aan het milieu en versturen onze brieven daarom per mail.

Wanneer de directeur een mededeling doet die jou alleen aanbelangt, krijg je een brief mee die moet getekend worden ter kennisneming door de ouder(s).

10. Hoe verlopen de betalingen?

Bij aanvang van het schooljaar wordt er een voorschot gevraagd voor de studie–uitstappen.

Alle facturen worden verstuurd per mail. Contant geld wordt niet gevraagd aan de leerlingen.