Help… hoe studeren?

Eerlijk? Een beetje laat als je er nu aan begint, aan dat leren leren, aangezien niet het leren leren maar het echte leren nu aan de orde is.
Maar beter laat dan niet. En super als het ter bevestiging is van wat je al doet.

Zweer bij onderstaande 5 basiswetten. Pas elke dag minstens 1 tip toe uit de filmpjes. Beloofd, je zal er wel bij varen!

Niets nieuws onder de zon, hoor. Wat onze ouders ons zeiden en waarvan we beweerden dat het niet op ons lijf geschreven was of dat we er geen tijd voor hadden, zeggen wij nu. En stiekem hebben we spijt dat we het niet eerder geloofden en toepasten.

xxx

1/ 5 basiswetten voor de examens

We hopen dat je intussen al helemaal vertrouwd bent met de vakspecifieke studietips die de leerkracht je gaf bij de start van het schooljaar, je actieplannen op punt staan en de infobundels Leren Leren common knowledge zijn (terug te vinden op de GTSM website onder praktische info – studiebegeleiding).

Voor de examens geven we je graag deze 5 basiswetten mee.

 • Leg je GSM weg. Niet achter je op bed, maar echt weg, uit de kamer. Zet geen muziek op. En leen je gameconsole uit aan je ouders voor 14 dagen. Kan niet, want die heb je nodig om tussendoor te ontspannen? Neen, jammer, ‘schermen’ is niet ontspannen.
 • Studeer! Uiteraard. Tenzij je tot die (very few!) happy few behoort die alles nog kennen van in de klas. Studeer positief, d.w.z. geloof in jezelf dat je het kan! Bill Gates is niet geboren met 67 miljard dollar op zijn bankrekening, hij heeft het vergaard. Door hard te werken. Dat begon op de schoolbanken.
 • Hermaak je oefeningen. Hermaak je toetsen. Dus niet ‘bekijken’ en van ‘oh ja, ik kan het wel’. Neen, afdekken en zonder eerst naar de oplossing te kijken, hermaken!
 • Sluit je boek en ‘vertel’ jezelf wat je geleerd hebt. Je leerstof herkennen is immers niet hetzelfde als je leerstof kennen.
 • Eet gezond! Niet zot van zalm en broccoli? Eet het toch maar, die paar weken van de examens. Slaap voldoende! Ben jij zo iemand van ‘geen tijd, geen tijd, ik moet heel laat doorstuderen en/of heel vroeg opstaan, ik slaap wel bij na het examen’? Sorry, maar je wint echt wel meer met dat 1 uurtje broodnodige slaap dan met dat extra uurtje studeren.

Wil je nog meer tips? Deze bijvoorbeeld. Maar verlies niet te veel tijd aan het lezen van tips. Investeer je tijd nu alsjeblief in het essentiële: studeren!

xxx

2/ One ‘focustip’ a day … keeps the F(ailure)-grades away!

Beter leren doe je zo! studietip 1 – verspreid je studeermomenten in de tijd

Beter leren doe je zo! studietip 2 – toets jezelf, eventueel met flashcards

Beter leren doe je zo! studietip 3 – laat je niet afleiden!

Beter leren doe je zo! studietip 4 – stel je oordeel over je kennis uit…

Beter leren doe je zo! studietip 5 – consumeer niet passief, produceer actief

Beter leren doe je zo! studietip 6 – maak een bruikbare samenvatting

Ook mooi: 6 tips in 1

Veel moed! Veel succes!

Vrijdag 18 september: Toon je sportclub@school!

September is de maand van de sportclub.

Toon je sportclub @ school!

Sport Vlaanderen & Co roepen opnieuw alle leerlingen
op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

Toon je sportclub @ school!

Op vrijdag 18 september neemt GTSM deel aan dit initiatief.
Kom in je favoriete sportkledij naar school.
Ja natuurlijk, ook leerkrachten kunnen zich tonen in hun favoriete sportoutfit!

Toon je sportclub @ school!

Wij nemen een foto van jou en je klasgenoten in sporttenue.

Toon je sportclub @ school!

En je krijgt er een heerlijk ijsje bovenop!

Toon je sportclub @ school!

DOEN!

Permanentie CLB

www.clbnoordwestbrabant.be

Permanentiedagen CLB tijdens de zomervakantie
(daarom is de contactpersoon van de school niet steeds aanwezig, maar er is wel altijd iemand van het team secundair bereikbaar):

alle werkdagen van 01/07/2020 t.e.m. 14/07/2020 en van 17/08/2020 t.e.m. 31/08/2020, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur (op vrijdagen tot 16u).

U kan ook een afspraak maken via online formulier: http://www.clbnoordwestbrabant.be/vragen.htm

Inschrijvingsdag 1ste jaars: zaterdag 7 maart 2020

Maak jij je klaar voor de overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs? Heb je interesse in GTSM? Kom langs om de sfeer op te snuiven en/of om je meteen in te schrijven.

Breng graag volgende zaken mee naar de inschrijving:

 • je identiteitskaart
 • de naam en het adres van de basisschool of  je vorige school
 • je laatste rapport
 • het behaalde attest (A, B, C) of getuigschrift
 • communicatienummers (vast toestel en gsm)
 • e-mailadressen voor schoolcommunicatie met ouders/voogd

Neem een kijkje naar de concrete invulling van ons studieaanbod. De A-stroom biedt de INGENIEURSklas (5 uur wiskunde) en de TECHNOklas, de B-stroom de B-TECHklas. De focus in de STEM-projecten ligt op metaal en elektriciteit.

Vrijdag 15 mei, 17-22 uur: de poort gaat jammer genoeg niet open …

Vrijdag 15 mei hadden we graag onze openschooldag gehouden. Corona steekt nu jammer genoeg een stok in de wielen. Jammer, maar niet erg. Hou jullie gezond. Hou het veilig. Dat en enkel dat primeert nu.

Het STEM-studieaanbod van de school met focus op wetenschap en technologie, ligt goed in de markt. Met reden, durven we zeggen, aangezien heel wat knelpuntberoepen en vacatures zich net in die sectoren bevinden die aansluiten bij de studierichtingen aangeboden door de school. GTSM, de schakel naar jouw gegarandeerde toekomst!
Interesse? Inschrijven voor alle jaren kan vanaf maandag 20 april 2020. Neem een kijkje naar de concrete invulling van ons studieaanbod op onze website www.gtsm.be. Heb je vragen of ben je meteen overtuigd en wens je je in te schrijven? Aarzel niet contact met ons op te nemen, wij maken graag tijd voor je vrij.

Internationale taalstages: 30 maart – 2 april

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. Daar vallen dus ook de geplande GTSM-taalstages onder.

De week voor de paasvakantie steken de 5de jaars over naar Engeland voor een taalbad. De 6de jaars bezoeken hiervoor Frankrijk.

Have fun! Un peu de tenue! 

 

Zin in een paaseitje?

Zoals jullie weten, zet GTSM elk schooljaar in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel allerlei acties op stapel om centen in te zamelen voor een goed doel.

De acties van kalenderjaar 2019 werden georganiseerd ten voordele van vzw RADAR, een organisatie die werkt met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen. De leerlingen zamelden niet minder dan € 7.500 in voor deze organisatie. Een enorme dank jullie wel!

Wij zijn klaar voor onze eerste actie voor het volgende goede doel (nog nader te bepalen, maar goed zal het zijn!): onze paaseitjesverkoop!

Onze leerlingen verkopen zakjes met 150 gram aan kleine melk, fondant of witte paaseitjes voor een bedrag van € 4. Via bijgevoegd formulier kunnen de bestellingen genoteerd worden.

Mogen we jullie vragen dit formulier samen met het ontvangen geld niet later dan donderdag 5 maart 2020 aan mevrouw Van Praet (secretariaat) te bezorgen?

Op donderdag 26 maart 2020 tussen 15 en 18 uur kunnen de bestelde zakjes dan afgehaald worden in de eetzaal van de school.

Er zal daar een grote chocoladen paashaas staan wachten op onze topverkoper!

Geachte ouders, beste leerlingen, wij danken jullie alvast van harte voor jullie bijdrage aan het goede doel.

Met warme groet

S. De Buyser – directie

Het leerkrachtenkorps van GTSM

UITMUNTEND GEDRAG LEVERT EXTRA DIPLOMA OP – SODA

Stiptheid. Orde. Discipline. Attitude. Dat zijn de 4 kernwaarden van het SODA-diploma/-attest, dat ter beloning uitgereikt wordt aan de GTSM-leerlingen die zich – los van hun schoolresultaten – uitmuntend gedragen op school.
GTSM stapte vorig schooljaar in het SODA-project en is oprecht en terecht fier zich als officiële SODA-school te mogen profileren!
Een mooi samenvattend filmpje van het SODA-concept vindt u op de SODA-jobs website onder
https://sodajobs.be/over/info-leerlingen/hoe. In minder dan 3 minuten bent u mee met het hele verhaal!

 

Beste ouders

In het onderwijs worden naast vaardigheden en kennis ook attitudes aangeleerd. Het gaat om vakattitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. In vele gevallen worden deze enkel geëvalueerd via attituderapporten die niet mogen meegenomen worden in de delibererende klassenraden. Het SODA-project wil een stapje verder gaan en het evalueren van die arbeidsattitudes verbinden aan een SODA-diploma (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of een officieel SODA-attest (voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar). De bedoeling is een positieve attitude op school te stimuleren en op die manier het niveau te verhogen.
Een voor de leerlingen bemoedigend verhaal dus!

Concreet op onze school betekent dit dat de GTSM-leerling zijn SODA-diploma of -attest kan verdienen door:

 • altijd op tijd te komen op school,
 • niet te spijbelen,
 • altijd proper te werken,
 • met alles in orde te zijn,
 • het schoolreglement na te leven,
 • altijd beleefd en gemotiveerd te zijn.

U als betrokken ouder kan het SODA-gedrag van uw kind op de voet volgen:

 • de leerkrachten registreren SODA-meldingen op de SODA-opvolgkaart (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of in het door u te consulteren Smartschool leerlingvolgsysteem (voor de leerlingen van het 4de tot 7de jaar),
 • uw zoon/dochter zal naast het dagelijks werk vakrapport eveneens een SODA-rapport krijgen, met A (geslaagd) en B (niet-geslaagd) -scores voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.
  • U vindt hier een overzicht wanneer voor de verschillende kernwaarden een B-score wordt toegekend.
  • U vindt hier eveneens een voorbeeldje van een SODA-rapport.

Het SODA-project wordt gesponsord door de privésector. Dit levert een bijkomende win-win situatie op voor de 16+- leerlingen (3de -7de jaar) en voor de werkgevers.
Enerzijds biedt het SODA-attest onze 16+-leerlingen een mooi extraatje op de cv, een mooie troef op de arbeidsmarkt en een grote keuze aan leerrijke vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk en vaste jobs die leerlingen kunnen zoeken via de website van SODA-jobs.
Anderzijds biedt het SODA-attest potentiële werkgevers een nieuw selectiecriterium, waardoor ze de kans krijgen om de meest gemotiveerde leerlingen aan te werven. Elke werkgever droomt immers van een werknemer die stipt, betrouwbaar, correct en altijd in orde is.

Wij houden ons eraan u in de loop van het schooljaar verder te informeren over het SODA-project. Voor meer informatie over SODA verwijzen wij u intussen graag door naar de SODA-jobs website www.sodajobs.be.


Een diploma werkt, SODA sterkt!

 

 

1 2 3 4