UITMUNTEND GEDRAG LEVERT EXTRA DIPLOMA OP – SODA

Stiptheid. Orde. Discipline. Attitude. Dat zijn de 4 kernwaarden van het SODA-diploma/-attest, dat ter beloning uitgereikt wordt aan de GTSM-leerlingen die zich – los van hun schoolresultaten – uitmuntend gedragen op school.
GTSM stapte vorig schooljaar in het SODA-project en is oprecht en terecht fier zich als officiële SODA-school te mogen profileren!
Een mooi samenvattend filmpje van het SODA-concept vindt u op de SODA-jobs website onder
https://sodajobs.be/over/info-leerlingen/hoe. In minder dan 3 minuten bent u mee met het hele verhaal!

 

Beste ouders

In het onderwijs worden naast vaardigheden en kennis ook attitudes aangeleerd. Het gaat om vakattitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. In vele gevallen worden deze enkel geëvalueerd via attituderapporten die niet mogen meegenomen worden in de delibererende klassenraden. Het SODA-project wil een stapje verder gaan en het evalueren van die arbeidsattitudes verbinden aan een SODA-diploma (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of een officieel SODA-attest (voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar). De bedoeling is een positieve attitude op school te stimuleren en op die manier het niveau te verhogen.
Een voor de leerlingen bemoedigend verhaal dus!

Concreet op onze school betekent dit dat de GTSM-leerling zijn SODA-diploma of -attest kan verdienen door:

 • altijd op tijd te komen op school,
 • niet te spijbelen,
 • altijd proper te werken,
 • met alles in orde te zijn,
 • het schoolreglement na te leven,
 • altijd beleefd en gemotiveerd te zijn.

U als betrokken ouder kan het SODA-gedrag van uw kind op de voet volgen:

 • de leerkrachten registreren SODA-meldingen op de SODA-opvolgkaart (voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar) of in het door u te consulteren Smartschool leerlingvolgsysteem (voor de leerlingen van het 4de tot 7de jaar),
 • uw zoon/dochter zal naast het dagelijks werk vakrapport eveneens een SODA-rapport krijgen, met A (geslaagd) en B (niet-geslaagd) -scores voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.
  • U vindt hier een overzicht wanneer voor de verschillende kernwaarden een B-score wordt toegekend.
  • U vindt hier eveneens een voorbeeldje van een SODA-rapport.

Het SODA-project wordt gesponsord door de privésector. Dit levert een bijkomende win-win situatie op voor de 16+- leerlingen (3de -7de jaar) en voor de werkgevers.
Enerzijds biedt het SODA-attest onze 16+-leerlingen een mooi extraatje op de cv, een mooie troef op de arbeidsmarkt en een grote keuze aan leerrijke vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk en vaste jobs die leerlingen kunnen zoeken via de website van SODA-jobs.
Anderzijds biedt het SODA-attest potentiële werkgevers een nieuw selectiecriterium, waardoor ze de kans krijgen om de meest gemotiveerde leerlingen aan te werven. Elke werkgever droomt immers van een werknemer die stipt, betrouwbaar, correct en altijd in orde is.

Wij houden ons eraan u in de loop van het schooljaar verder te informeren over het SODA-project. Voor meer informatie over SODA verwijzen wij u intussen graag door naar de SODA-jobs website www.sodajobs.be.


Een diploma werkt, SODA sterkt!

 

 

Nieuwbouw fase 2

Na de officiële opening van de nieuwbouw fase 1, werden onmiddellijk de werken van de nieuwbouw fase 2 gestart.

Op onderstaande foto zie je de stand van ‘werken’ van april 2019.

Vandaag staan we alweer heel wat stappen verder. De verhuis komt steeds dichterbij! We hopen stilletjes ons voor de paasvakantie ‘in ’t nieuw te mogen zetten’ …


Hallo school, hoe geraak ik binnen?

In het kader van de coronacrisis:
Hallo school, hoe geraak ik binnen? NIET alsjeblief!

De gemeente Merchtem investeert in een nieuwe school. Dat is fantastisch!

Het gemeentebestuur maakte 3,5 miljoen euro vrij om de school een stevige opsmukbeurt te geven.

In een eerste fase werden twaalf nieuwe klaslokalen gebouwd. Deze zijn al volop in gebruik

In de tweede fase wordt er werk gemaakt van een nieuw werkatelier, secretariaat en sanitair blok. Voor Kerst 2019 hopen we deze lokalen in gebruik te kunnen nemen.

Verbouwingen betekenen ook dat we ons een beetje moeten aanpassen. Concreet betekent dit o.m. dat je de school niet meer kan betreden via de Stationsstraat. We maakten een voorlopige ingang in de Koning Albertstraat, tussen nr. 28 en 34 – zie foto. Het plannetje onderaan helpt je de weg te vinden naar de speelplaats – klik op de foto om te vergroten.

 

KAstraat

 

Plan KAstraat

 

Medisch onderzoek, iets van alle tijden.

Ook anno 2020.

13 februari wordt 3 IW a en 3 MT gevraagd in het potje te plassen, 20 februari is het aan 3 BM en 1 B-TECH.

Het medisch onderzoek is uiteraard breder dan ‘in het potje plassen’.

Preventie staat voorop. De onderzoeken bestaan uit onder meer het opvolgen van de groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en tanden en aandacht voor vaccinaties. Maar het onderzoek wordt ruimer. Zo zal er meer aandacht gaan naar het welbevinden om jongeren te stimuleren oog te hebben voor de eigen gezondheid, levensstijl en welzijn. Leerlingen kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld rond geaardheid of zich zwaarmoedig voelen. De contacten worden georganiseerd door een multidisciplinair team. Het gaat niet alleen om de arts, maar ook om paramedisch personeel, maatschappelijk werkers en psychologen bijvoorbeeld.

Deze aanpak maakt deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding is niet alleen de ondersteuning bij een leerprobleem, of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komt.

Louise Elsocht, proficiat!

Op zaterdag 11 en woensdag 15 januari was GTSM present op de scholenbeurzen van Meise en Grimbergen, georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar en hun ouders.

GTSM gaf toelichting rond haar STEM-studieaanbod. Leerlingen van het 1ste en het 2de jaar vertegenwoordigen de school en demonstreren met woord en daad elk aspect van Science, Technology, Engineering en Mathematics.

De jongens en meisjes van het 5de leerjaar konden ook deelnemen aan een wedstrijd met Science-proefjes en Mathematics-vraagstukken. De hoogste score kwam op naam te staan van Louise Elsocht. Proficiat, Louise. Je behaalde de prachtige score van 85%! Jij wint het gratis zitje op het GTSM-techniekkamp van 6-8 april t.w.v. €90!

Louise haalde de volle 50 punten op het wiskunde-gedeelte van de wedstrijd. Lukt dat jou ook? Probeer eerst zelf de oplossing te vinden. Scroll dan naar beneden om te kijken of je het juist hebt.

Vraag 1
Een schoolbus rijdt op de snelweg.          ____ /25 punten
In de schoolbus zitten zeven kinderen, maar geen begeleiders. Elk kind heeft zeven rugzakken met daarin zeven poezen. Elke poes heeft zeven kittens die ook in de rugzakken zitten. Alles en iedereen heeft de normale hoeveelheid poten en benen gekregen. Hoeveel poten en benen bevinden er zich in de bus?

Vraag 2
Je staat bij een rivier en hebt exact 4 liter water nodig.          ____ /25 punten
Je hebt twee emmers, één emmer waar 5 liter in kan en één waar 3 liter in kan. Hoe kun je 4 liter water afmeten door enkel deze twee emmers te gebruiken?

 

 

 

Oplossing wiskunde vraag 1
Er zijn 10.992 poten en benen in de bus.
Kinderen: 7 kinderen met elk 2 benen: 7 x 2 = 14 benen
Poezen: 7 rugzakken per kind = 7 x 7 = 49 rugzakken
49 rugzakken met daarin zeven poezen: 49 x 7 = 343 poezen met 4 poten = 343 x 4 = 1.372 poten
Kittens: 343 poezen met elk 7 kittens: 343 x 7 = 2.401 kittens met 4 poten = 2.401 x 4 = 9.604 poten
Aangezien de bus rijdt is er ook een chauffeur, dus: + 2 benen
Tel nu alles bij elkaar op: 14 + 1.372 + 9.604 + 2 = 10.992 poten en benen

Oplossing wiskunde vraag 2
Vul de 5-liter emmer tot de rand.
Met de 5-liter emmer vul je nu de kleine emmer van 3 liter.
Giet de 3-liter emmer uit en vul hem met de resterende 2 liter uit de grote emmer.
Vul de 5-liter emmer nogmaals.
Vul de 3-liter emmer tot de rand met water uit de 5-liter emmer.
Je hebt nu exact 4 liter water in de 5-liter emmer.

 

Vrij als een vogel!

Je krijgt er twee vrije dagen bovenop: donderdag 30 en vrijdag 31 januari!

Donderdag 30 januari is het pedagogische studiedag: terwijl jij mag uitslapen, is het aan de leerkrachten om zich een keertje in de schoolbanken te zetten.

Vrijdag 31 januari mogen we allemaal uitslapen.

Geniet ervan!

Wattedoen?

Goede Doel 2019-2020: €7.500 voor vzw RADAR!

Dit schooljaar zet GTSM in het kader van ‘Music For Life’ van Studio Brussel allerlei acties op stapel om centen in te zamelen voor vzw RADAR. RADAR werkt met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen omwille van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij. Ze willen de kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk brengen, m.a.w. hen dezelfde kansen bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden. Dezelfde kansen bieden als onze kinderen? …

De diverse acties die ten voordele van vzw RADAR worden georganiseerd, zijn:

 • de tombola op de spaghetti-avond van 18 oktober,
 • de LAN-party op 25 oktober,
 • de streekbierenavond op 22 november,
 • de soepverkoop op de markt van Merchtem op 20 november en 4 december,
 • de gesponsorde wandeltocht en fietschallenge voor alle leerlingen en leerkrachten op 17 december,
 • de kerstmarkt voor alle leerlingen en hun ouders op 19 december,
 • de kaas-en wijnavond voor de leerkrachten op 19 december,
 • het bezoek aan Kortrijk op 20 december (Warmste Week van StuBru) met een delegatie van onze leerlingen en leerkrachten om de ingezamelde centen te schenken,
 • de verkoop van paaseitjes op school voor Pasen,
 • de verkoop van hamburgers tijdens de openschooldag op 15 mei.

Op dinsdag 17 december organiseerde GTSM haar hoofdactiviteit: een sponsorvoettocht en dit jaar ook een sponsorfietschallenge.

De leerlingen die deelnamen aan de voettocht maakten een mooie wandeling op eigen Merchtemse bodem.

De leerlingen van de fietschallenge fietsten gedurende 3,5 uur virtueel (op rollen op de speelplaats) van vzw Radar in Ternat naar de Warmste week in Kortrijk (+/- 70 km, wat een gemiddelde snelheid van 20 km/uur betekent). Hun ‘challenge’ was om van Kortrijk terug naar huis (Merchtem) te crossen, via een (imaginaire) kortere weg van 50 km. In dat geval diende een gemiddelde snelheid van zo’n 35 km/uur gepresteerd te worden.

Na het stappen en het fietsen worden de leerlingen uitgenodigd op de kerstmarkt van de school. De ouders waren warm uitgenodigd op diezelfde kerstmarkt op donderdag 19 december, voor of na het oudercontact.

Niet minder dan € 7.500 werd ingezameld, dankzij de warme inzet van ons allen samen!

Wij danken u allen van harte voor uw steun!
Vanwege het voltallige lerarenkorps en alle leerlingen van GTSM.
Namens alle jongeren van vzw RADAR.

Sprint naar en nu ook voor de examens: 4-16 december

Klaar voor de SPRINT naar de examens? De eerste staan gepland voor 4 december, de laatste voor 16 december.
De examenroosters vind je op Smartschool. 

Alles er doorjagen op die ene namiddag is meestal wishful thinking. We gaan ervan uit dat je je al eerder in de startblokken zette!

Last minute studietips, actieplannen en infobundels Leren Leren vind je op de GTSM website onder praktische info – studiebegeleiding. Of Google even en je krijgt heel wat interessante hits. Zoals deze.

 • Zet je GSM en internet uit.
 • Sluit je boek en ‘vertel’ jezelf wat je geleerd hebt. Je leerstof herkennen is immers niet hetzelfde als je leerstof kennen.
 • Hermaak je oefeningen. Hermaak je toetsen.
 • Maak gebruik van de vakspecifieke studietips die de leerkracht je gaf bij de start van het schooljaar.

Geloof in jezelf!
In combinatie met studeren! Bill Gates is niet geboren met 89,8 USD op zijn bankrekening, hij heeft het vergaard. Door hard te werken. Dat begon op de schoolbanken.

SUCCES!

Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen gebruik maken van een pc van de school met SPRINT-software. Interesse? Ga even langs op het secretariaat bij mevrouw Brugmans, zij zal je graag verder helpen!

P.S.

Vergeet zeker niet het bundeltje van de examens en de laatste dagen van trimester 1 eens door te nemen. Daarin vind je ook de planning van de laatste week voor de kerstvakantie.

1 2 3