Corona-maatregelen GTSM

Bijkomende maatregelen

Mondmasker op de speelplaats

Het dragen van het mondmasker is ook op de speelplaats verplicht. Indien je iets wenst te eten of te drinken, mag dat uiteraard, maar dan wel op een afstand van 1,5 meter van de omstanders.

Vaste lokalen, vaste plaatsen

Je krijgt les in vaste lokalen. In je Smartschool-agenda vind je de nieuwe lokalen terug.

Je krijgt een vaste plaats in het lokaal. Elke bank heeft een nummer en je neemt plaats aan de bank met jouw persoonlijke klasnummer.

Ook in de eetzaal krijg je een vaste plaats, binnen je eigen klasgroep. Als je iets wenst op te warmen, dien je dat onmiddellijk bij het binnenkomen te doen. Zo beperken we extra verplaatsingen tot een absoluut minimum.

Extra ontsmetten

Voor én na de middagspeeltijd dien je je bank grondig te ontsmetten.

Lichamelijke opvoeding

De L.O.-lessen worden vervangen door STRAVA-opdrachten.

Kledij

De dag(en) dat je praktijkles hebt, kom je in werkkledij naar school.

Eerdere maatregelen, die uiteraard ook van tel blijven

1/ Hoe draag je correct een mondmasker?

Je kan een instructievideo bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=3uc9pjgYpfw.

Gelieve dit goed te bekijken en op voorhand te oefenen. Het dragen van het mondmasker is verplicht binnen de gebouwen (klaslokalen, werkplaatsen, gangen, toiletten, bij het binnen- en buitengaan van de eetzaal). Hier zal sterk op toegezien worden en geen uitzondering op worden gemaakt.

2/ Hoe ziet een schooldag eruit?

Voor het belsignaal

 • Je zoon/dochter komt naar school op het opgegeven uur.
 • Hij/zij mag niet aan de schoolpoort wachten op de vrienden maar begeeft zich onmiddellijk naar de speelplaats.

Fietsenstalling

 • De fietsenstalling werd omgevormd volgens een eenrichting parcours. 
 • Wanneer de fiets in de fietsenstalling staat, gaat hij/zij naar de speelplaats.
 • Voor het betreden van de speelplaats worden de handen ontsmet.
 • Op de speelplaats is voor elke bubbel (studiejaar) een zone voorzien, waar de leerlingen wachten tot de les begint.
 • De leerlingen zijn niet verplicht een mondmasker te dragen op de speelplaats.
 • De leerlingen mogen op de banken zitten, weliswaar enkel op de groen gemarkeerde strepen.

Circulatieplan

In de school geldt een éénrichtingsverkeer.

Je zoon/dochter krijgt een kopie van het circulatieplan, zodat hij/zij perfect weet hoe zich te bewegen binnen de schoolgrenzen.

Aanvang van de lessen

 • Zodra de leerlingen in de rij staan, dragen zij de verplichte mond- en neusbescherming.
 • De leerkracht begeleidt de leerlingen naar hun lokaal.
 • In de gang houden de leerlingen afstand van elkaar.
 • In de gebouwen werd een circulatieplan opgesteld. Iedereen moet deze pijlen volgen.
 • Bij het betreden van het lokaal worden de handen gewassen of ontsmet.
 • De mond- en neusbescherming mag niet afgezet worden. 
 • De ramen blijven openstaan. 
 • De deuren blijven geopend tenzij er te veel geluidshinder is.
 • De leerlingen hangen de jassen aan hun eigen stoel.
 • De boekentassen worden naast de eigen bank geplaatst.
 • Na de les verlaten de leerlingen het lokaal één voor één, te beginnen bij de leerlingen die het dichtst bij de deur zitten.
 • De lokalen worden gereinigd en ontsmet.

Wat met de praktijklessen?

 • De praktijklessen zijn georganiseerd in blokken.
 • Bij het betreden van de gebouwen/het lokaal worden de handen gewassen of ontsmet.
 • Ook tijdens de praktijklessen is het dragen van mond- en neusbescherming verplicht.
 • Na de praktische lessen wordt het materiaal ontsmet.

SpeeltijdenMiddagpauze – secretariaat

 • Indien je een volledige dag les hebt, wordt er per bubbel gegeten in de eetzaal.
 • Je zoon/dochter krijgt een vaste plaats toegewezen.
 • Er wordt op school tijdelijk slechts een beperkte keuze aan broodjes aangeboden: maxi smos, balleke, américain.
 • Er mag slechts 1 persoon tegelijk aan de balie van het secretariaat geholpen worden. Wachten kan buiten tot de balie vrij is. Ook in het A-gebouw geldt het circulatieplan.

Sanitaire voorzieningen

 • Ook binnen de sanitaire voorzieningen geldt een éénrichtingsverkeer.
 • Slechts 9 personen mogen in de jongenstoiletten aanwezig zijn, 2 in de meisjestoiletten.
 • Toiletten worden doorgespoeld met het deksel naar beneden.
 • Handhygiëne is zeer belangrijk.

Einde van de lesdag

 • Na de lessen gaan de leerlingen de fiets halen en rijden onmiddellijk naar huis. Hierbij blijft iedereen afstand houden.
 • Niemand blijft voor de schoolpoort napraten. Samenscholing op openbare plaatsen mag immers niet.
 • Buiten de schoolmuren: We willen iedereen er eveneens aan herinneren dat het dragen van mond- en neusbescherming verplicht is op openbaar vervoer of als de afstand van anderhalve meter niet kan behouden blijven, denk daarbij aan een bushokje.

3/ Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding is elke dag uitgezonderd woensdag op school bereikbaar, ook via telefoon of mail. Indien je zoon/dochter op school een gesprek wil, is dat ook mogelijk. Je zoon/dochter meldt zich aan aan het secretariaat en vraagt een doorverwijzing naar de leerlingbegeleiding.

4/ Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op school?

 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

5/ Wat als je kind ziek is?

 • Zieke leerlingen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je zoon/dochter 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je zoon/dochter de lessen op school kan volgen of thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezien tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een verzwakte immuniteit? Dan mag je zoon/dochter de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts hier anders over oordeelt.
 • Wordt je zoon/dochter ziek op school? Dan zetten we hem/haar in een apart lokaal. We vragen dan om je zoon/dochter af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon/dochter moet getest worden.

6/ Wat gebeurt er als een personeelslid of leerling op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog of een laag risico contact gaat.
 • Is je zoon/dochter een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je zoon/dochter. Krijgt je zoon/dochter ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je zoon/dochter een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag hij/zij naar school blijven gaan. Laat je zoon/dochter buitenshuis een mondmasker dragen. Je zoon/dochter moet ook 1.5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je zoon/dochter ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB, dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Examentijd!

Waarom nog studeren als Google alles weet?

Niets nieuws onder de zon. Wat onze ouders ons zeiden en waarvan we beweerden dat het niet op ons lijf geschreven was of dat we er geen tijd voor hadden, zeggen wij nu. En stiekem hebben we spijt dat we het niet eerder geloofden en toepasten.

Neem een kijkje op deze website onder studiebegeleiding. Je vindt er een massa aan tips and tricks. Zorg dat je helemaal vertrouwd geraakt met de vakspecifieke studietips die de leerkracht je geeft en de infobundels Leren Leren common knowledge zijn

En/of lees hier verder.

1/ 5 basiswetten

 • Leg je GSM weg. Niet achter je op bed, maar echt weg, uit de kamer. Zet geen muziek op. En leen je gameconsole uit aan je ouders terwijl je studeert. Kan niet, want die heb je nodig om tussendoor te ontspannen? Neen, jammer, ‘schermen’ is niet ontspannen.
 • Studeer! Uiteraard. Tenzij je tot die (very few!) happy few behoort die alles nog kennen van in de klas. Studeer positief, d.w.z. geloof in jezelf dat je het kan! Bill Gates is niet geboren met 67 miljard dollar op zijn bankrekening, hij heeft het vergaard. Door hard te werken. Dat begon op de schoolbanken.
 • Hermaak je oefeningen. Hermaak je toetsen. Dus niet ‘bekijken’ en van ‘oh ja, ik kan het wel’. Neen, afdekken en zonder eerst naar de oplossing te kijken, hermaken!
 • Sluit je boek en ‘vertel’ jezelf wat je geleerd hebt. Je leerstof herkennen is immers niet hetzelfde als je leerstof kennen.
 • Eet gezond! Niet zot van zalm en broccoli? Eet het toch maar eens, niet elke dag, maar toch geregeld dit of iets anders gezond. Slaap voldoende! Ben jij zo iemand van ‘geen tijd, geen tijd, ik moet heel laat doorstuderen en/of heel vroeg opstaan, ik slaap wel bij na de toets’? Sorry, maar je wint echt zoveel meer met dat 1 uurtje broodnodige slaap dan met dat extra uurtje studeren.

2/ One ‘focustip’ a day … keeps the F(ailure)-grades away!

Pas elke dag minstens 1 tip toe uit de filmpjes. Beloofd, je zal er wel bij varen!

Beter leren doe je zo! studietip 1 – verspreid je studeermomenten in de tijd

Beter leren doe je zo! studietip 2 – toets jezelf, eventueel met flashcards

Beter leren doe je zo! studietip 3 – laat je niet afleiden!

Beter leren doe je zo! studietip 4 – stel je oordeel over je kennis uit…

Beter leren doe je zo! studietip 5 – consumeer niet passief, produceer actief

Beter leren doe je zo! studietip 6 – maak een bruikbare samenvatting

Ook mooi: 6 tips in 1

Maar … verlies ook weer niet té veel tijd aan het lezen of bekijken van tips. Investeer je tijd in het essentiële: studeren!

Rapporten en leerlingencontact

Zoals jullie weten: GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Leerlingen en ouders kunnen de resultaten online volgen en kort op de bal bijsturen.

We vatten dit alles ook nog eens officieel samen op een blaadje papier: het DW 2-rapport en het TR 2-rapport (met de resultaten van de paasexamens).

Tussen 30 maart en 1 april (afhankelijk of je wel/geen examens hebt) worden de rapporten online open gezet.

Voor alle leerlingen worden de DW2 en TR 2-rapporten besproken op het leerlingencontact van 2 april (uitgezonderd 5 SAN – o.w.v. de stage zal hun contact pas na de paasvakantie plaats vinden).

Voor de klimaatopwarming is er geen vaccin.

Beste leerling, collega, ouder


Het is voor iedereen een rare tijd. We kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze klimaatacties.
Daarom is de slogan voor de 17e editie van de Dikketruiendag: “Op volle kracht voor het klimaat!”

Omdat we het klimaat niet kunnen redden op één dag werkten we dit schooljaar drie klimaatactiviteiten uit:


1/ Een ‘isoleer eerst je lichaam’ quiz: deelnemen kan je tussen 8/2 en 12/2
Ga op smartschool bij “Mijn vakken” naar de Dikketruiendag_Quiz, te herkennen aan het
icoontje met de wereldbol. Ga door naar “DOE DE QUIZ” en start. Deelnemen is gratis en
geheel vrijblijvend. Toch een warme oproep om mee te doen want de winnaar krijgt een originele “dikke trui”. Zeker meedoen dus!

2/ Fietsatelier bij mevr. Suls voor de klassen 3IWa/b en 4IW a/b. Na de
krokusvakantie/maand maart. Deze leerlingen krijgen advies over het onderhoud en werking van een fietsmechanisme.

3/ De Strava- club “GTSM Flandrien Challenge” in de maand maart.
De leerkracht LO dagen de collega’s uit om zoveel mogelijk naar school te fietsen en het woon-werkverkeer bij te houden in onze “GTSM Flandrien Challenge” op Strava. De leerkrachten kregen hierover reeds een mail.
https://youtu.be/r_7vvuz1PlI

Samengevat: lees deze brief.

Als we elke dag iets doen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken! We hopen op je positieve bijdrage en wensen je veel moed.

Met vriendelijke groeten
De directie Het MOS-team

P.S.: Een pluim voor de propere speelplaats en dank aan de opruimers van het zwerfvuil!

Krokusvakantie van 15 tot én met 21 februari

Geniet ervan, volop!

“Yeah, right. Hoe dan?’, horen we je denken.

Inderdaad, Corona maakt het ‘genieten’ niet evident. Mondmaskers, geen fuiven, geen reizen, afstand houden, maximaal met 4 samenkomen en hoe dan nog,… de maatregelen zijn stevig en beginnen soms door te wegen.

Hoe vul jij je krokusvakantie in? Is je inspiratie op? Zit het even tegen?

Kijk dan even naar de CLB-Corona-survivalgids. Of download het MAGDANOG-boekje van WATWAT. Of speel het GameWise-spel . Je vindt er een heleboel toch best wel leuke dingen om te doen.

En dan zien we je graag fris en monter terug maandag 22 februari!

STIP IT! Vlaamse Week tegen Pesten: 5 tot 12 februari 2021

GTSM streeft ernaar een veilige school te zijn. Immers, veiligheid, vertrouwen en een plezierige leeromgeving achten wij van essentieel belang voor goede leerprestaties. Daar hoort pesten of gepest worden niet bij!

Van 5 tot 12 februari 2021 is het de Vlaamse Week tegen Pesten. Draag jij je steentje bij? Als leerkracht, als leerling, als ouder?

Laten we samen vier duidelijke afspraken maken:

 • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Ben jij akkoord met de 4 afspraken? STIP IT! Zet 4 stippen op je hand en verspreid ze over het hele land!

Dit en veel meer lees je op de website ‘Kies kleur tegen pesten’: www.kieskleurtegenpesten.be.

Het GTSM anti-pestbeleid kan je nalezen op onze website. Indien je daaromtrent vragen hebt, aarzel niet samen rond de tafel te gaan zitten.

Pesten is NOOIT OK! En neen, het zit NIET in onze genen! Wij stammen af van de aap. En apen zijn eikels

Kerstvakantie: 21 december 2020 – 3 januari 2021

Het eerste deel van het schooljaar zit er weer bijna op.

De kerstvakantie loopt van 21 december 2020 tot 3 januari 2021.

Geniet ervan! Weliswaar in eigen land en in kleine kring. Maar met Kerst namen trekken voor cadeautjes binnen het gezin kan ook leuk zijn. En ga helemaal los met ‘poop the patato’ of ‘dirty Santa’ of een andere leuk spelletje dat je kerstfeest zoveel plezanter zal maken. Wees creatief! Maak er iets leuks van! En laten we met oudjaar, in ons toegelaten groepje van 4, net voor de avondklok van 00.00 uur, klinken op een coronaloos 2021. Dromen worden (soms) werkelijkheid.

Vanwege GTSM:

een zalig Kerstmis,

een heel gelukkig nieuwjaar!

Oudercontact: voor, tijdens en na de kerstvakantie

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Als leerling (maar beste leerling, ook je ouders) kan je al je punten online volgen. Ook je ‘gedrags-overtredingen’ (m.b.t., orde, discipline en attitude) zijn te consulteren via de GTSM-kaart in het online leerlingvolgsysteem.

Naast het online opvolgen van je kind, is het wellicht ook prettig persoonlijk gesprek te kunnen hebben over zijn presteren en welzijn. Dat kan.

Donderdag 17 december organiseren we een oudercontact met de klassenleraar. Maar ook hier speelt corona… Het oudercontact kan dus niet fysiek, maar zal online plaats vinden.

Vraag je zoon/dochter naar de brief met de procedure hoe een concrete afspraak te boeken (of check je mailbox, we stuurden de brief ook via mail).

Een minder goed cijfer op het kerstrapport? En u had daar graag eens over gesproken met de betreffende leerkracht? Dat kan. Na de kerstvakantie , op donderdag 7 januari van 18.30 tot 20.30 uur, organiseren we een tweede oudercontact, met de vakleerkrachten dan. Ook daarvan vindt u de details in onze brief.

Echt wel een slecht rapport? Of uw zoon/dochter doet de richting écht niet graag? Heroriënteren kan tot 15 januari, maar op 4 januari 2021 al op de juiste stoel zitten is natuurlijk beter. Had u graag een gesprek met de interne leerlingbegeleiding of het CLB. Ook dat kan. Op vrijdag 18 december of tijdens de kerstvakantie.
Stuur een mailtje naar Lies Brugmans (Smartschool) voor een gesprek met de leerlingbegeleiding. Mevrouw Brugmans blijft heel de vakantie bereikbaar.
Stuur een mailtje naar Lies Mergan (lies.mergan@clbnwb.be of asse@clbnoordwestbrabant.be) voor een gesprek met het CLB. Het CLB is open van 21 tot 23 december 2021.

Kerstexamens: 2-15 december

Klaar voor de examens? De eerste staan gepland voor 2 december, de laatste voor 15 december.
De examenroosters vind je op Smartschool (Intradesk, map examenroosters). 

Alles er doorjagen op die ene namiddag is meestal wishful thinking. We durven hopen dat je je al eerder in de startblokken zette.

SUCCES!

Nota bene!

Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen gebruik maken van een pc van de school met SPRINT-software. Interesse? Ga even langs op het secretariaat bij mevrouw Brugmans, zij zal je graag verder helpen!

En oh ja, remember…

Spieken? Soms lukt het en word je niet betrapt. Maar heel vaak lukt het niet en word je wel betrapt. Ik zou het me niet riskeren, want de gevolgen zijn altijd zo dramatisch. Om maar te zwijgen van die beschaamde ouders…

P.S. Vergeet zeker niet het bundeltje van de examens en de laatste dagen van trimester 1 eens door te nemen. Daarin vind je ook de planning van de laatste week voor de kerstvakantie.

1 2 3 4