Bestelformulier materiaal 6 MVT

Hieronder vindt u het bestelformulier terug voor de leerlingen van 1ING. Hierin vindt u de zaken terug die al dan niet verplicht zijn aan te kopen via de school.

Zorg ervoor dat je jouw bestelformulier vóór 25 augustus invult, zodat wij het materiaal kunnen klaarleggen tegen 1 september.
Indien de betaling (zie rode kader) niet gebeurd is vóór 25 augustus, kunnen wij niet garanderen dat uw zoon/dochter het benodigde materiaal tijdig krijgt.

Bereken, a.h.v. de prijzen vermeld in het bestelformulier, wat je dient te betalen en stort dit bedrag op BE90 0910 0967 1232 op naam van “Gemeentebestuur Merchtem” met vermelding van de naam en klas van uw kind en dit vóór 25 augustus.