Wat die laatste weken van juni? Even alles op een rijtje!

Geen school – 1 juni

Maandag 1 juni is het pinkstermaandag en is er geen school. Er worden ook geen online-lessen georganiseerd.

Laatste lesdag – 19 juni

De laatste fysieke lesdag is

 • woensdag 17 juni voor 2 BVL en 4 MT
 • donderdag 18 juni voor 2 ME, 2 IW, 4 BM, 6 EM en 6 IW
 • vrijdag 19 juni voor 4 EM en 4 IW

De laatste online-lesdag is voor alle leerlingen vrijdag 19 juni.

De leerlingen kunnen maandag 22 juni nog achterstallige taken online indienen. Na die dag worden er geen taken meer aanvaard.

Inleveren boeken– 22 – 23 juni

De volgende klassen dienen de huurboeken van Studieshop in te leveren op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 12 uur: 2 BVL, 2 IW en 2 ME
 • maandag 22 juni van 13 tot 16 uur: 5 EM en 5 IW
 • dinsdag 23 juni van 9 tot 12 uur: 4 EM en 4 IW
 • dinsdag 23 juni, na de GIP-verdediging: 6 EM en 6 IW

De overige klassen hebben geen huurboeken en moeten dus ook niets inleveren.

De boeken dienen verpakt te zijn in een in doorschijnend plastic, met het leveringsformulier van Studieshop duidelijk zichtbaar en leesbaar.

De leerlingen mogen zich aanmelden op het secretariaat. Zij zullen begeleid worden naar de container waar de boeken kunnen gedeponeerd worden en hun naam zal afgevinkt worden.

Inleveren notities (3 leerlingen per klas) – 22 – 23 juni

 • De 3 leerlingen van de bovenstaande klassendie in september werden aangeduid voor het inleveren van hun notities, brengen deze mee de dag dat ze hun huurboeken komen inleveren.
 • De 3 leerlingen van 6 EM, 6 IWen 7 VER brengen deze mee met de GIP-verdediging.
 • De 3 leerlingen van de 1ste, 3de en 5dejaars brengen deze mee op het terugkommoment (22 en 23 juni – zie verder).
 • De leerlingen van 4 MT en 4 BM zullen persoonlijk gecontacteerd worden om een tijdstip af te spreken.

Terugkommoment 1ste, 3de en 5dejaars – 22 en 23 juni

De leerlingen voor wie er geen fysieke lessen worden georganiseerd, worden op school verwacht voor:

 • een leerlingencontact,
 • een toelichting betreffende de studierichtingen in de volgende jaar/graad,
 • het leegmaken van de locker – breng een (rug)zak mee!,
 • het indienen van de notities (enkel die 3 leerlingen die in september werden aangeduid)
 • een afsluitmoment met de klassenleraar.

Dit terugkommoment gaat door op:

 • maandag 22 juni van 9 tot 11 uur: 1stejaars
 • maandag 22 juni van 13 tot 15 uur: 5dejaars

De leerlingen van het 5de jaar krijgen die dag ook een belangrijke briefing over de GIP van
schooljaar 2020-2021.

 • dinsdag 23 juni van 9 tot 11 uur: 3EM A en B, 3 IW A
 • dinsdag 23 juni van 10 tot 12 uur: 3 IW B, 3 MT, 3 BM

GIP en proclamatie voor de laatste jaars – 23 en ? juni

Dinsdag 23 juni verdedigen de laatstejaars (6de jaar TSO en 7de jaar BSO)hun GIP.

Ter herinnering: de presentatie en het GIP-boek dienen niet later dan 12 juni ingediend te
zijn.

Elke succesvolle schoolcarrière verdient afgerond te worden met een apotheose. De school wacht de beslissingen van de veiligheidsraad van komende woensdag af. Hopelijk bieden deze ruimte om de proclamatie van onze laatstejaars een mooie invulling te geven.Eenmaal duidelijkheid, berichten wij via mail.

Deliberaties- 24-26 juni

Van woensdag 24 tot vrijdag 26 juni wordt er gedelibereerd.Die dagen zijn er geen leerlingen op school.

Oudercontact–29 juni

In tegenstelling tot andere jaren, vrezen we dat we het schooljaar niet voor iedereen afsluiten met een fysiek gesprek.De oudercontacten gaan voorlopig online dooren dit op maandag 29 juni van 11 tot 20 uur. In een apart schrijven lichten wij u toe hoe u een tijdslot kan boeken. Dit dient te gebeuren dit vóór zondag 28 juni, 12 uur.

Indien we groen licht zouden krijgen om de oudercontacten toch fysiek op school te laten doorgaan, zullen we u daarover tijdig informeren.

Ouders die na het oudercontact nog vragen hebben over de studiekeuze naar volgend schooljaar toe kunnen

 • de website raadplegen voor de infofilmpjes over de verschillende studierichtingen,
 • een bijkomend (online) oudercontact aanvragen met de leerlingbegeleiding van de school of met het CLB.

 

Nota bene:

Zelfs ten tijde van corona, vragen sommige gesprekken toch net iets meer dan een online-chat van 10 minuten …

Ouders kunnen vrijdag 24 juni op vraag van de klassenraad gecontacteerd worden om,indien gewenst,een fysiek oudercontact op schoolte boekenopmaandag 29 juni (hele dag).

Dit oudercontact in persoon zal doorgaan met de klassenleraar, de directie of de leerlingbegeleiding.

Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden (plexiglas e.d.). U behoudt vanzelfsprekend steeds de vrijheid om niet op de uitnodiging in te gaan en de online-afspraak aan te houden.

Einde schooljaar 2019-2020 – 30 juni

We sluiten het schooljaar 2019-2020 af op dinsdag 30 juni.

De leerlingen die een vakantietaak hebben of een uitgestelde beslissing, kunnen uitgenodigd worden op school voor een gesprek met de klassenleraar of de betreffende vakleerkracht.

Aankoop boeken en materiaal voor het schooljaar 2020-2021

De boeken voor het nieuwe jaar dienen vóór 15 juli online besteld te worden via Studieshop. Studieshop zal per mail contact met u opnemen.

Materiaal van de school (sweaters en T-shirts van de school, turnkledij, …) zal vanaf volgend schooljaar ook gebeuren via een online-bestelling. Wij zullen hiervoor nog een mail sturen.

Wat die laatste week van augustus? Even alles op een rijtje!

Regeling uitgestelde beslissing augustus

Donderdag 27 augustus om 8.30 uur worden eventuele bijkomende proeven afgenomen.

Vrijdag 28 augustus vanaf 14.15 uur ontvangt de leerling zijn/haar resultaat.

Regeling schooljaar 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 september. Hoe, dat zullen de komende weken en maanden moeten uitwijzen. Wij houden u zeker op de hoogte.

Onder normale omstandigheden (en laat ons hopen dat het zo mag zijn) hebben de leerlingen 1 september school van 8.15 tot 11.45 uur. In de namiddag is er geen les. De leerkrachten hebben dan personeelsvergadering.

Maandag 1 september

 • 8.15 uur: eerste schooldag. Leerlingen mogen in de namiddag naar huis.

Permanentie CLB

www.clbnoordwestbrabant.be

Permanentiedagen CLB tijdens de zomervakantie
(daarom is de contactpersoon van de school niet steeds aanwezig, maar er is wel altijd iemand van het team secundair bereikbaar):

alle werkdagen van 01/07/2020 t.e.m. 14/07/2020 en van 17/08/2020 t.e.m. 31/08/2020, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur (op vrijdagen tot 16u).

U kan ook een afspraak maken via online formulier: http://www.clbnoordwestbrabant.be/vragen.htm

Corona

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200228_04869052

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Dit t.e.m. 3 april 2020.

Dat betekent dat de leerlingen ten vroegste na de paasvakantie weer op GTSM verwacht worden: maandag 20 april 2020. Uiteraard volgen wij de beslissingen van overhand en kan deze voorlopige datum nog wijzigen.

Van 16 maart tot 3 april wordt in de mate van het mogelijke afstandsonderwijs aangeboden. De leerlingen krijgen opdrachten via Smartschool.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. U krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.
De geplande paasexamens in de eerste en tweede graad gaan niet door.

xxx

GTSM blijft wel de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in de zorg- of in de veiligheidssector werken of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houdt de school uiteraard rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … De leerlingen die gebruik maken van de opvang dienen om 8.15 uur op school aanwezig te zijn en blijven op school aanwezig tot 16.00 uur. De leerlingen brengen hun schoolboeken mee en maken de taken die de leerkrachten online op smartschool hebben klaargezet. De leerlingen die niet naar school komen, maken deze taken thuis.

xxx

Wat kan u als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.
Spreek  met uw kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Zoekt u meer informatie?
– algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
– heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
– extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Inschrijvingsdag 1ste jaars: zaterdag 7 maart 2020

Maak jij je klaar voor de overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs? Heb je interesse in GTSM? Kom langs om de sfeer op te snuiven en/of om je meteen in te schrijven.

Breng graag volgende zaken mee naar de inschrijving:

 • je identiteitskaart
 • de naam en het adres van de basisschool of  je vorige school
 • je laatste rapport
 • het behaalde attest (A, B, C) of getuigschrift
 • communicatienummers (vast toestel en gsm)
 • e-mailadressen voor schoolcommunicatie met ouders/voogd

Neem een kijkje naar de concrete invulling van ons studieaanbod. De A-stroom biedt de INGENIEURSklas (5 uur wiskunde) en de TECHNOklas, de B-stroom de B-TECHklas. De focus in de STEM-projecten ligt op metaal en elektriciteit.

Vrijdag 15 mei, 17-22 uur: de poort gaat jammer genoeg niet open …

Vrijdag 15 mei hadden we graag onze openschooldag gehouden. Corona steekt nu jammer genoeg een stok in de wielen. Jammer, maar niet erg. Hou jullie gezond. Hou het veilig. Dat en enkel dat primeert nu.

Het STEM-studieaanbod van de school met focus op wetenschap en technologie, ligt goed in de markt. Met reden, durven we zeggen, aangezien heel wat knelpuntberoepen en vacatures zich net in die sectoren bevinden die aansluiten bij de studierichtingen aangeboden door de school. GTSM, de schakel naar jouw gegarandeerde toekomst!
Interesse? Inschrijven voor alle jaren kan vanaf maandag 20 april 2020. Neem een kijkje naar de concrete invulling van ons studieaanbod op onze website www.gtsm.be. Heb je vragen of ben je meteen overtuigd en wens je je in te schrijven? Aarzel niet contact met ons op te nemen, wij maken graag tijd voor je vrij.

De GTSM techniekacademie 2020!

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. GTSM heeft beslist om ook de techniekacademie van 6-8 april te annuleren en (voorlopig) te verplaatsen naar juli 2020. Uitschrijven kan ook. Wij schrijven de ingeschreven leerlingen persoonlijk aan.

Techniekacademie2020_flyer

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. GTSM heeft beslist om ook de techniekacademie van 6-8 april te annuleren en (voorlopig) te verplaatsen naar juli 2020. Uitschrijven kan ook. Wij schrijven de ingeschreven leerlingen persoonlijk aan.

Zit jij in het 5de of het 6de leerjaar? Heb jij originele hersenkronkels, vindingrijke ideeën en veel gevoel voor techniek en technologie? Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? Heb je zin om in groep samen te experimenteren?

Dan is de GTSM-TECHNIEKACADEMIE geknipt voor jou!

Eentje gaat door in de paasvakantie, van 6 tot 8 april 2020, van 9 tot 16 uur (met opvang vanaf 8 en tot 17 uur).

Drie dagen lang word je ondergedompeld in de fascinerende wereld van techniek en wetenschap. Elke dag is er een goed gevuld programma. Je leergierige honger wordt gestild met allerlei boeiende workshops, zoals

 • JE EIGEN NAAM PRINTEN IN 3D EN LASERSNIJDEN!
 • JE EIGEN ONTWERP MAKEN MET LED-VERLICHTING!
 • ROBOTS PROGRAMMEREN EN BESTUREN MET LEGO-MINDSTORMS!
 • ZELF EEN KANON MAKEN!
 • SAMEN ONTSNAPPEN UIT DE GTSM ESCAPE ROOM!
 • EN NOG ZOVEEL MEER!

Brainstormen, schetsen, technisch inzicht, probleemoplossend denken, het komt allemaal aan bod!

Naast alle uitvinders- en technologie-werk zijn er nog tal van andere leuke activiteiten te beleven.

Kostprijs: 90 €.


VOOR INSCHRIJVINGEN CONTACTEER ONS : 052 37 16 47 of secretariaat@gtsm.be.

GTSM-Einsteins?

Europese statistiekolympiade

Begin januari begonnen 303 teams aan de online test die peilde naar hun statistiekkennis.

In totaal gingen 117 teams door naar de tweede fase: ze maakten een presentatie op basis van een set microdata. Die presentaties werden geëvalueerd door drie regionale jury’s (Franstalig, Nederlandstalig en Duitstalig). De jury’s kozen hun top 3 uit van de beste presentaties voor de tweede en derde graad secundair onderwijs.

De drie beste teams van de derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs zijn:

 • GROEP3IW6 van GTSM in Merchtem, met 
 • JASITHO van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel
 • VTEAM van het Maris Stella Instituut in Malle

Deze 3 teams strijden nu voor de eerste plaats op nationaal niveau. Tussen 9 maart en 16 april 2020 worden zij uitgedaagd om een 2 minuten durende video rond statistiek te compileren (instructies volgen 9 maart). Een nationale jury en het publiek zullen elk een team per graad kiezen om met hun video deel te nemen op Europees niveau.

Spannend! Veel succes GROEP3IW6 – Jessica, Maxime, Kwinten, Wieter, Senne en Xander!

Wiskunnend Wiske

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de finale, deze keer uitzonderlijk op vrijdag 13 maart 2020.

6 IW van GTSM is 1 van de 20 finalisten! Proficiat!

Extra muros maart

Het zit even niet mee … Zoals jullie al wel vernomen hebben via de pers heeft de regering als maatregel n.a.v. het coronavirus beslist om alle recreatieve events voor kleinere groepen te annuleren tot en met 3 april 2020. Daar vallen dus ook de extra muros-activiteiten van de school onder.

Ook in maart leren de leerlingen buiten de schoolmuren.

 • 5 EM volgt een opleiding kunststoffen op 6 maart
 • alle 5de jaars genieten 20 maart van de theatervoorstelling ‘Assissen’ met o.m. Kürt Rogiers, Francesca Vanthielen, Frans Maas, Marijn Devalck, Danni Heylen en Steven Goegebeur
 • 27 maart leert 7 VER werken op hoogte