Scholenbeurzen: 12 januari in Wemmel, 16 januari in Grimbergen

Op zaterdag 12 en woensdag 16 januari is GTSM present op de scholenbeurzen van Meise en Grimbergen, georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar en hun ouders.

GTSM zal toelichting geven rond haar STEM-studieaanbod. Leerlingen van het 1ste en het 2de jaar vertegenwoordigen de school en demonstreren met woord en daad elk aspect van STEM. Zij demonstreren voor de bezoekers wetenschappelijke proefjes (Science) en maken met de geïnteresseerden een monopolaire motor (Technologie). 3D-gadgets werden ter plaatse geprint met de 3D-printers (Engineering). Voor de M van Mathematics wordt een appel gedaan op een heuse wiskunde-goochelaar, met name Wout de Sutter (leerling van het 3de jaar industriële wetenschappen).

Wij kijken uit naar onze kennismaking!

 • zaterdag 12 januari, 10 – 14 uur, 1780 Wemmel, Zijp 101
 • woensdag 16 januari, 15 – 19 uur, Fenikshof, 1850 Grimbergen, Abdijstraat 20

 

Inschrijvingsmoment voor het 1ste jaar

Zaterdag 16 maart openen wij de deuren voor de leerlingen van het 6de leerjaar. Wij houden een inschrijvingsmoment van 9.30 tot 12.30 uur voor het 1ste jaar secundair onderwijs.

Ben je broer of zus van? Of werkt je mama of papa op GTSM? Dan heb je een streepje voor en kan je je nu meteen al komen inschrijven voor een eerste jaar!

 • 1 A STEM (A-stroom)
  • INGENIEURS-klas
  • TECHNO-klas
 • 1 B STEM (B-stroom)
  • B-TECH-klas met 8 uur techniek

Neem een kijkje naar de concrete invulling van ons studieaanbod. Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij lichten onze verschillende richtingen graag mondeling verder toe tijdens een persoonlijk onderhoud.

Nota bene:
Inschrijven voor de andere jaren kan vanaf dinsdag 23 april 2019. Bel even en we maken een afspraak tijdens de werkuren.
U kan uw zoon of dochter ook inschrijven tijdens onze openschooldag op vrijdag 24 mei 2019.

Sprint naar en nu ook voor de examens: 10-17 december

Klaar voor de SPRINT naar de examens? De eerste staan gepland voor 10 december, de laatste voor 17 december.
De examenroosters vind je op Smartschool. 

Alles er doorjagen op die ene namiddag is meestal wishful thinking. Dus als je nog niet uit de startblokken bent geschoten: nu doen!

Last minute studietips, actieplannen en infobundels Leren Leren vind je op de GTSM website onder praktische info – studiebegeleiding. Of Google even en je krijgt heel wat interessante hits. Zoals deze.

 • Zet je GSM en internet uit.
 • Sluit je boek en ‘vertel’ jezelf wat je geleerd hebt. Je leerstof herkennen is immers niet hetzelfde als je leerstof kennen.
 • Hermaak je oefeningen. Hermaak je toetsen.
 • Maak gebruik van de vakspecifieke studietips die de leerkracht je gaf bij de start van het schooljaar.

Geloof in jezelf!
In combinatie met studeren! Bill Gates is niet geboren met 89,8 USD op zijn bankrekening, hij heeft het vergaard. Door hard te werken. Dat begon op de schoolbanken.

SUCCES!

 

Nieuw sinds dit schooljaar: de leerlingen kunnen gebruik maken van een pc van de school met SPRINT-software. Interesse? Ga even langs op het secretariaat bij mevrouw Brugmans, zij zal je graag verder helpen!

 

P.S.

Vergeet zeker niet het bundeltje van de examens en de laatste dagen van trimester 2 eens door te nemen. Daarin vind je ook de planning van de laatste week voor de paasvakantie.

 

 

40-45 op 30-11

In het kader van de Nederlandse en geschiedenis lessen gaan onze leerlingen vrijdag 30 november naar de spektakel-musical 40-45.

Naast spectaculaire scènes met heel wat special effects, wordt het publiek ook geraakt met muziek en pakkende beelden die naar de keel grijpen. Het ongeziene technisch concept met rijdende tribunes en het geluid via individuele hoofdtelefoons zorgen ervoor dat alle toeschouwers op een unieke manier meegezogen worden in het verhaal. Op alle vlakken is 40-45 dan ook een uitzonderlijke productie.


VERHAAL & CONCEPT

Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog.
Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis…

 

 

You’re invited, once again: Oudercontact 20/12

 

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Als leerling (maar beste leerling, ook je ouders) kan je al je punten online volgen. Ook je SODA-overtredingen (stiptheid, orde, discipline en attitude) zijn te consulteren, voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar op de SODA-kaart, voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar in het online leerlingvolgsysteem.

 

Maar naast het online opvolgen van je kind, is het wellicht ook prettig een persoonlijk gesprek te kunnen hebben over zijn presteren en welzijn. Dat kan. Donderdag 20 december bent u van harte uitgenodigd voor het oudercontact. U krijgt de kans om de klastitularis en de vakleerkrachten te spreken.

Vergeet u niet in te schrijven via Smartschool.

 

 

 

 

Neem die avond de tijd.
Sommige leerkrachten zijn erg gegeerd. Vul de wachttijd in met een aangenaam babbeltje links of rechts. Ben je geen babbelaar? Breng een boek mee of je smartphone houdt je wel bezig …

GTSM zamelt ruim € 7.500 in voor de Wereld van Indra!

GTSM zet zich als elk jaar in voor een goed doel. Dit jaar voor de Wereld van Indra.

Onze leerlingen slaagden erin een mooie som te schenken aan deze organisatie: € 7.601!

 

De Wereld van Indra kwam haar werking voorstellen aan onze leerlingen op 14 november.

Jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en jongeren met een zwakke sociale afkomst zijn erg kwetsbaar. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waar ze het contact met de school en een opleiding kunnen verliezen. De Wereld van Indra komt op voor deze jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven.

Diverse acties werden georganiseerd om geld in te zamelen voor deze organisatie:

– de LAN-party op 26 oktober,

– de streekbierenavond op 9 november,

een soeppakkettenverkoop door de leerlingen van 3 BM op 28 november,

– een voettocht op 17 en 18 december. In het kader van ‘Music For Life’ trokken 30 van onze leerlingen naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke om de ingezamelde centen te schenken.

– een heuse kerstmarkt voor de leerlingen, de ouders en hun ouders.

 

STEM voor ZORG: GTSM met VKO

‘STEM voor zorg’ laat jongeren van de derde graad SO samenwerken over richtingen heen, meer bepaald technisch/wetenschappelijk geschoolden enerzijds en jongeren uit een zorgrichting anderzijds. In interdisciplinaire teams ontwikkelen/ontwerpen ze technische oplossingen voor concrete, reële vragen uit zorginstellingen.

RVO-Society werkt met de scholen een traject op maat uit. De resultaten zijn van tweeërlei aard. Enerzijds gaat het om zeer concrete producten (bv. ge-3D-printe assistieve hulpmiddelen) of zorginnovaties die mensen echt helpen, uitgewerkt door de teams. Anderzijds mikt dit initiatief op een nieuwe leervorm in het onderwijs, nl. die van het interdisciplinair samenwerken tussen techniek en zorg. Dit project is ook een ideale manier om de schotten tussen de onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) weg te nemen. Dit leren leunt aan bij de reële werkcontext later.

Concreet slaat het 5de jaar industriële wetenschappen van GTSM de handen in elkaar met het 6de jaar verzorging van het VKO. Samen zoeken ze naar praktische oplossingen voor de noden van het Merchtemse woonzorgcentrum Ter Stelten.

Het GTSM-VKO traject kent drie kernmomenten:

1) Inleefdag: deze vond plaats voor Kerst
GTSM en VKO kwamen voor de eerste maal samen om kennis te maken met elkaar. Ze leefden zich in in het project door zelf, mits het aannemen van een ‘beperking’, bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo begrepen ze meteen dat ze bij het uitwerken van hun eigen opdrachten rekening moeten houden met hun doelgroep. De zorginstelling presenteerde de opdrachten.

2) Terugkomdag – januari 2019
De leerlingen van beide scholen brengen een tussentijdse voorstelling van hun oplossing (schets van het probleem en de doelgroep, de zorgcontext, de technische oplossing).

3) Slotevent
De teams van jongeren pitchen hun ideeën/ontwerpen/producten voor een jury van experten uit zorg- en technische context.

 

 

Assisen II – De gifmoord: 24 januari

De leerlingen van het 5de jaar TSO en het 5de en 6de jaar BSO gaan kijken naar het toneelstuk ‘Assisen – De gifmoord’. Met een assisenzaak op de planken brengen Karen Damen, Johny Voners, Kürt Rogiers, Fransesca Vanthielen, An Vanderstighelen, Frans Maas, Eddy Vereycken, Karin Jacobs en Co een nieuwe, spraakmakende voorstelling.

Viviane Mertens, de bekende soap-actrice, is niet meer. Iedereen gaat uit van een natuurlijk overlijden tot de schouwarts een autopsie laat uitvoeren. Daaruit blijkt dat de actrice met arsenicum werd vermoord. Kort daarop wordt een verdachte opgepakt. Drie jaar later volgt het assisenproces.

Onze leerlingen zetelen (opnieuw) in de jury. Zij beslissen over schuld en onschuld.
Een ervaring die hun leven ongetwijfeld zal veranderen.