Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Schrijf je in voor de infodag van de eerstejaars en de tweede graad
op zaterdag 9 maart 2024.

KLIK HIER

Leerlingen m2014_01_screensaveroeten zich goed voelen om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Het ganse schoolteam is actief betrokken bij het welbevinden van de leerlingen.

In de eerste plaats gebeurt de begeleiding van de leerlingen door de klassenleraar en de vakleerkrachten. Zij hebben immers het meest contact met de jongere.

– De leerlingen kunnen altijd bij hun leerkrachten terecht in geval van kleine of grote problemen, zowel met zichzelf als met anderen: problemen in de klas of daarbuiten, een geschil met een leerkracht, pestproblemen, …

– Op vakinhoudelijk vlak besteden de vakleerkrachten in de lessen veel aandacht aan hoe te studeren. De leerlingen worden mondeling en op papier heel wat vakspecifieke studietips Daarnaast staan de vakleerkrachten ook in voor de (kortstondige) begeleiding van studietekorten. In de vorm van remediëringslessen en/of -oefeningen wordt er gericht en intensief begeleid om de probleempunten aan te pakken.

– De begeleiding van leerlingen met leerproblemen of -stoornissen gebeurt in eerste instantie tijdens de lessen. Via differentiatie houdt de leerkracht rekening met leerlingspecifieke kenmerken en noden. Het GTSM zorg- en leerbeleid geeft een overzicht van de maatregelen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

In tweede instantie wordt er een beroep gedaan op de cel leerlingbegeleiding, bestaande uit de directie, de interne leerlingbegeleiding en eventueel een aantal leerkrachten, aangevuld met de CLB-vertegenwoordiger van de school. Zij die extra zorg nodig hebben vinden hier specifieke ondersteuning.

– Leerlingen die met zichzelf in de knoop liggen krijgen socio-emotionele begeleiding. Via gesprekken wordt getracht een antwoord te bieden op vragen rond:

 • persoonlijke problemen
 • pesterijen, conflicten, bedreigingen
 • relaties (vrienden, thuis, leerkrachten,…)
 • roken, drugs, verslavingen
 • gezondheid
 • levensvragen
 • seksualiteit

– Leerlingen met vragen rond hun studie kunnen ook bij de leerlingbegeleiding terecht. Samen wordt gezocht naar oplossingen rond:

 • leer- of studiemoeilijkheden
 • studiekeuze en toekomstplannen
 • concentratie, motivatie, faalangst
 • motivatieproblemen, spijbelen

– De leerlingbegeleiding coördineert ook een aantal projecten.

 • Neen tegen pesten!

GTSM streeft ernaar een veilige school te zijn. Immers, veiligheid, vertrouwen en een plezierige leeromgeving achten wij van essentieel belang voor goede leerprestaties. Daar hoort pesten of gepest worden niet bij. Op eenvoudige aanvraag, bezorgen wij u graag het volledige anti-pestbeleid van onze school.

De interne leerlingbegeleiding op GTSM is in handen van mevrouw Brugmans. Je kan langskomen op het secretariaat voor een gesprek of een mailtje sturen naar leerlingbegeleiding@gtsm.be.

Uiteraard kunnen ook de ouders bij vragen of zorgen de leerlingbegeleiding contacteren.

GTSM werkt samen met CLB Noordwest-Brabant. Onze contactpersoon is mevrouw Lies Mergan, op school aanwezig op maandagnamiddag en telefonisch bereikbaar op het nummer 0490/442835.

GTSM werkt daarnaast ook nauw samen met andere externe organisaties zoals project Time-Out, verschillende dagcentra, het OCMW, de CAW’s, het JAC… In samenwerking met al deze diensten wordt ernaar gestreefd een zeer degelijke ondersteuning te bieden aan de leerlingen.

De interne leerlingbegeleiding heeft discretieplicht. Het CLB heeft beroepsgeheim.