Afdeling Elektriciteit

Werkplaatsreglement afdeling Elektriciteit (Labo + WP)

Doel van het reglement:

  • Het bekomen van een goede onderlinge verstandhouding.
  • Het bevorderen van de hygiëne.
  • Het veilig en vlot werken.
  • Het in goede staat houden van de werkplaatsuitrusting.

 

1.Veiligheid – hygiëne

1.1. Gedurende praktijk dragen de leerlingen een stofjas van de school.

1.2. Draag steeds propere werkkledij; vrij van tekst, tekening en vet.

1.3. (Oor)ringen, armbanden, piercings en kettingen worden wegens het hoge risico voor ongevallen niet gedragen in de werkplaats.

1.4. Bescherm uw ogen tegen wegspringende spanen en slijpstof door het dragen van een veiligheidsbril. Een veiligheidsbril wordt gedragen vanaf het ogenblik dat men aan een machine staat.

1.5. Overkomt een leerling een ongeval, zet de spanning onmiddellijk uit en verwittig de leraar.

1.6. Elke kwetsuur, hoe klein ook, moet worden verzorgd om infectie te voorkomen. Verwittig ook uw leraar, hij zal u helpen.

1.7. Ernstige kwetsuren worden behandeld op het secretariaat. De leerling wordt begeleid door een leraar of door een aangeduide leerling.

1.8. Gedurende de speeltijd wordt de spanning van elke oefening uitgeschakeld. De leerlingen verlaten de werkplaats. Elk gereedschap blijft in de werkplaats.

1.9. Laat de elektrische stroom uitschakelen bij herstellingen of grotere onderhoudswerken.

 

2. Werken

2.1. Een werkplaats is geen eetzaal of speelplaats.

2.2. Nutteloze verplaatsingen, lawaai, spel en ondoordachte bewegingen stroken niet met de ernst van ons werk. Vestig al uw aandacht op uw werk.

2.3. Gebruik alle gereedschappen en meetinstrumenten volgens de voorschriften; ze zijn duur en nodig om degelijk werk af te leveren.

2.4. Wie iets voor zichzelf wenst te herstellen of te maken kan dit eventueel na overleg met de betrokken leraar en technisch adviseur coördinator.

 

3. Inwendige orde

3.1. De leerling werkt slechts onder toezicht van een verantwoordelijke leerkracht.

3.2. De werkplaats mag alleen na uitdrukkelijke toelating van de leraar worden verlaten.

3.3. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de brandpreventie-instructies. Handel tijdens een noodsituatie volgens de richtlijnen van uw leraar.

3.4. De toegang tot het magazijn in de werkplaats kan enkel na toelating.

 

4. Algemene afspraken

4.1. Van elke opdracht of oefening dient steeds een overeenkomend elektrisch schema gemaakt te worden.

4.2. Bij het in dienst stellen van een oefening vraag je steeds de toelating aan de leerkracht en toon je het schema.

4.3. Let op met aansluitingen aan het elektrisch net, vergewis je van de correcte spanning en verbruikers.