Litter-challenge

5IW ontwikkelde voor de “Litter-chalenge” een innovatieve oplossing om zwerfvuil aan de kust op te ruimen. Ze kwamen met het idee om kinderen te belonen met een ritje op een gocart wanneer ze zwerfvuil op het strand opruimen. In enkele kustgemeenten gaan ze dit idee ook uitvoeren in de praktijk!