Oudercontact: vrijdag 23 oktober

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Als leerling (maar beste leerling, ook je ouders) kan je al je punten online volgen. Ook je ‘gedrags-overtredingen’ (m.b.t., orde, discipline en attitude) zijn te consulteren via de GTSM-kaart in het online leerlingvolgsysteem.

Naast het online opvolgen van je kind, is het wellicht ook prettig persoonlijk gesprek te kunnen hebben over zijn presteren en welzijn. Dat kan. Vrijdag 23 oktober organiseren we een eerste oudercontact . Voor alle nieuwe leerlingen; sowieso. Daarnaast ook voor onze ancièns voor wie wij het nodig achten, als je begrijpt wat we bedoelen. Hopelijk niet dus voor uw zoon/dochter.

Maar ook hier speelt corona… Het oudercontact kan dus niet fysiek, maar zal online plaats vinden.
Vraag je zoon/dochter naar de brief met de procedure hoe een concrete afspraak te boeken (of check je mailbox, we stuurden de brief ook via mail). Tot binnenkort. Misschien.