Corona

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200228_04869052

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Dit t.e.m. 3 april 2020.

Dat betekent dat de leerlingen ten vroegste na de paasvakantie weer op GTSM verwacht worden: maandag 20 april 2020. Uiteraard volgen wij de beslissingen van overhand en kan deze voorlopige datum nog wijzigen.

Van 16 maart tot 3 april wordt in de mate van het mogelijke afstandsonderwijs aangeboden. De leerlingen krijgen opdrachten via Smartschool.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. U krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.
De geplande paasexamens in de eerste en tweede graad gaan niet door.

xxx

GTSM blijft wel de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in de zorg- of in de veiligheidssector werken of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houdt de school uiteraard rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … De leerlingen die gebruik maken van de opvang dienen om 8.15 uur op school aanwezig te zijn en blijven op school aanwezig tot 16.00 uur. De leerlingen brengen hun schoolboeken mee en maken de taken die de leerkrachten online op smartschool hebben klaargezet. De leerlingen die niet naar school komen, maken deze taken thuis.

xxx

Wat kan u als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.
Spreek  met uw kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Zoekt u meer informatie?
– algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
– heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
– extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders