Rapporten: 20 maart en 3 april

Wijziging n.a.v. de coronacrisis: het DW 2-rapport wordt uitgeschreven (on-line), het TR 2-rapport niet, aangezien er geen paasexamens worden afgenomen.

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Leerlingen en ouders kunnen de resultaten online volgen en kort op de bal bijsturen.

We vatten dit alles ook nog eens officieel samen op een blaadje papier: het DW 2-rapport en het TR 2-rapport (met de resultaten van de paasexamens).

20 maart krijgen de leerlingen van de 1ste graad A-stroom en 2de graad TSO hun DW 2 rapport.

3 april krijgen alle leerlingen van BSO en de leerlingen van de 3de graad TSO hun DW2-rapport. De leerlingen van de 1ste graad A-stroom en van de 2de graad TSO krijgen die dag ook hun TR2-rapport.