Oudercontact: donderdag 19 december

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Als leerling (maar beste leerling, ook je ouders) kan je al je punten online volgen. Ook je SODA-overtredingen (stiptheid, orde, discipline en attitude) zijn te consulteren, voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar op de SODA-kaart, voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar in het online leerlingvolgsysteem.

Naast het online opvolgen van je kind, is het wellicht ook prettig persoonlijk gesprek te kunnen hebben over zijn presteren en welzijn. Dat kan. Donderdag 19 december organiseren we het volgende oudercontact .

Neem die avond de tijd.
De ouders krijgen de kans om de klastitularis en de vakleerkrachten te spreken. Sommige leerkrachten zijn erg gegeerd. Vul de wachttijd in met een aangenaam babbeltje links of rechts. Ben je geen babbelaar? Breng een boek mee of je smartphone houdt je wel bezig …