Stationsstraat 55, 1785 Merchtem – secretariaat@gtsm.be – 052 37 16 47

Beste ouders en leerlingen,

Sinds enkele jaren maakt ‘leren leren’ deel uit van de eindtermen. Ook in onze school wordt hier ruim aandacht aan besteed.
Toch wil het voor een aantal jongeren niet altijd lukken een efficiënte studiemethode te vinden.
De vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) organiseert sinds 1992 op verschillende plaatsen in Vlaanderen cursussen ‘Leren Leren’ en heeft zich intussen een uitstekende reputatie opgebouwd.
De bedoeling van deze cursus is het verwerven van een efficiënte studiemethode, d.w.z. meer leerstof verwerken in minder tijd en deze langer onthouden zodat studeren leuker wordt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het schematiseren in de vorm van een mind map (spinschema). Op het einde van de cursus is een kort evaluatiemoment met de ouders.

B.E.ST. zal ook in onze school een cursus ‘Leren Leren’ organiseren voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad. Zij werken tijdens vijf sessies van twee uur met groepjes van maximum 15 deelnemers. De sessies zullen doorgaan op donderdag, na de lesuren van 16.15 tot 18.15 uur. De school voorziet opvang voor de leerlingen die niet over huis gaan na de schoollessen. Zij kunnen op school studeren en eventueel hun boterhammen opeten.

Interesse? Zeker of ‘misschien wel’. Kom luisteren naar de infosessie op GTSM op donderdag 19 september, van 19.30 tot 21 uur.  Nadien kan je je inschrijving definitief maken of huiswaarts keren met een ‘interessante voordracht, ik ga met deze informatie zelf aan de slag met mijn kind’.