Oudercontact: donderdag 25 april, 16 – 18 uur

 

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Als leerling (maar beste leerling, ook je ouders) kan je al je punten online volgen. Ook je SODA-overtredingen (stiptheid, orde, discipline en attitude) zijn te consulteren, voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar op de SODA-kaart, voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar in het online leerlingvolgsysteem.

 

De punten van DW2 en van de paasexamens zijn verdeeld. Tijdens het individuele leerlingencontact van 5 april worden deze overlopen met de leerlingen.

Zijn de punten goed, dan kan de leerling zorgeloos de vakantie in.
Zijn de punten wat minder, bespreken we het rapport graag ook met de ouders. Deze ouders worden uitgenodigd voor het oudercontact van 25 april (niet 23 april zoals eerder gecommuniceerd)