Rapport DW 2: 22 maart

GTSM werkt met SKORE (Smartschool). Leerlingen en ouders kunnen de resultaten online volgen en kort op de bal bijsturen.

Ook de SODA-(wan)prestaties (stiptheid, orde, discipline en attitude) zijn op de voet te volgen, voor de leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar op de SODA-kaart, voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar in het online leerlingvolgsysteem.

We vatten dit alles ook nog eens officieel samen op een blaadje papier: het DW 2 rapport.

Je weet dat je ouders je rapport met argusogen zullen bekijken. Zorg dat het goed is!

Is het goed? Super! Aanhouden! En leg je ouders een prachtrapport voor eind juni!

Heb je nog wat punten staan die wat opgekrikt mogen worden? NU werk van maken en schitterende examens neerzetten!

Je hebt misschien niet altijd evenveel zin om (opnieuw) achter je boeken te kruipen … maar weet dat je het doet voor het goede doel: jouw toekomst!