STIP IT! Vlaamse Week tegen Pesten: 22 februari tot 1 maart 2019

GTSM streeft ernaar een veilige school te zijn. Immers, veiligheid, vertrouwen en een plezierige leeromgeving achten wij van essentieel belang voor goede leerprestaties. Daar hoort pesten of gepest worden niet bij!

Het GTSM anti-pestbeleid kan je nalezen op onze website. Indien je daaromtrent vragen hebt, aarzel niet samen met ons rond de tafel te zitten.

Van 22 februari tot 1 maart 2019 is het de Vlaamse Week tegen Pesten. Draag jij je steentje bij? Als leerkracht, als leerling, als ouder?

 

Heel veel meer info vind je ook op de website ‘Kies kleur tegen pesten’: www.kieskleurtegenpesten.be.

De voornaamste doelstellingen van deze week en verdere anti-pestacties zijn:

  • het (zelf)respect en zelfbeeld van de jongeren verhogen.
  • streven naar een respectvol klas- en schoolklimaat en een positieve groepsdynamiek.
  • jongeren laten inzien dat zij geen reden hebben om gepest te worden.
  • jongeren laten zien wat vooroordelen zijn en hoe ze ons levnfc-mutual-respecten (en dat van anderen) beïnvloeden.
  • de jongeren laten inzien dat ze niet ‘perfect’ of ‘gewoon’ moeten zijn. Ze leren hun unieke kwaliteiten herkennen, plaatsen en aanvaarden.
  • de jongeren motiveren om actief te reageren in pestsituaties.
  • de jongeren laten inzien wat de impact van pestgedrag kan zijn voor zowel het doelwit, de pestende leerling als de rest van de school.
  • jongeren laten inzien dat kwetsende opmerkingen of negatieve handelingen door anderen niet definiëren wie zij ooit waren, wie zij zijn of wie zij ooit zullen worden.
  • jongeren laten inzien wat het verschil tussen plagen en pesten is.