Marollen: een inkijk in de ziel en het hart van deze volkswijk.

 

Traditiegetrouw gaan de leerlingen van 7Verwarming van het GTSM voor de levensbeschouwelijke vakkente Merchtemop het einde van het schooljaar op uitstap naar Brusselmet hun lesgeefster Sonja De Smedt. Er werdgekozen voor de gastronomische wandeling in de laatste Brusselse volkswijk Marollen, waar de studenten, onder de kundige leiding van hun lesgeefster/gids, zich konden inleven in de leefomstandigheden van de Maroliens.

Ook nu werd er van de traditie niet afgeweken en lesgeefster/gids Sonja De Smedt verzorgde en gidste voor haar sociaal bewogen leerlingen een boeiende wandeling, waarbij ze zich konden inleven in de levenstoestand van minder bedeelden. Meer dan de helft heeft nog niet eens het levensminimum en kennen de kunst van het overleven. Naast de sociale restaurants en voedselbedelingen moeten ze nog andere middelen zien te vinden om te overleven. Eén jaar dakloos zijn kost hun 7 jaar van uw leven, zodat zij roofbouw op hun lichaam plegen. Ze zorgde er voor dat haar studenteneen inkijk kregen in generatiearmoede – en de daklozenproblematiek, voor hen een zeer nuttige en leerrijke ervaring. Met haar atypische, alternatieve wandeling wil Sonja De Smedt haar toehoorders met de neus op de feiten duwen, ze wil hen laten kennis maken met generatiearmoede, waar maar een ongeveer twaalf percent uit geraakt.Na één jaar dakloos geweest te zijn, komt er maar 2 à 3 % meer uit. Hierdoor wil ze er naar streven dat  haar studenten de oogkleppen afzetten.

Maar Marollen is ook meer dan armoede alleen en ook dat komt in de wandeling naar voor. De Marollen kunnen in 3 stukken opgedeeld worden: het trendy gedeelte met de duurdere antiquairs en galerijen, het authentiek gedeelte met de Vlooienmarkt en omgeving en tot slot het ruige, arme Marollen achter de Hoogstraat en in de cité Hellemans en andere. Er wordt ook aandacht besteed aan de typische gangetjes, de Kapellekerk, het huis van de man die de volksmens schilderde, Pieter Breughel, alsook het geboortehuis vande man waar de Marolliens trots op zijn voor wat hij bereikte, want van volksmens heeft hij het tot  baron geschopt, maar toch bleef hij zijn roots altijd trouw en verkondigde hij steeds zeer trots dat hij marollien was in hart en nieren, Toots Thielemans en natuurlijk, last but not least, het unieke Vossenplein, waar er een rommelmarkt plaats vindt, de vlooienmarkt bij uitstek, uniek in Europa, want ze staat er elke dag van 6 tot 14 uur. Gedurende het weekend is ze groter omdat er dan meer volk op afkomt. Op dit plein ligt ook het badhuis, omdat heel wat Marolliens nog geen badkamer hebben en ze zich daar tegen een vergoeding kunnen gaan douchen. Een weetje: het reglement zegt als je te vuil bent, mag je er niet binnen.

Aan de grens van de Marollen hebben we, net zoals in de Jordaan in Amsterdam of dichter bij ons het Patershol van Gent, alsook in Berlijn gentrification, een opwaardering van de buurt door het neerpoten van zeer dure appartementen, waarvan één van Jean-Claude Van Damme, die er regelmatig woont. Hier staat dan ook zeer recent het standbeeld van Jacques Brel. Natuurlijk mogen we ook het oudste bruine cafeetje van Brussel “Het Goublommeke in Papier”, waar ooit surrealisten zoals René Magritte kwamen, niet vergeten.Hergé en Hugo Claus waren hier ook kind aan huis en ook de Cobra-beweging werd hier gesticht. Ooit stond hier een vondelingenschuif, waarin veel kinderen terecht kwamen die later als “werkslaaf” opgroeiden, want toen sprak men nog niet van kinderrechten.

Dit alles werd doorspekt met Brusselse anekdotes, uitdrukkingen in het Brusselse dialect en Brusselse “zwans” en er werd een sfeer opgebouwd zoals de bewoners zijn en daar leven, tussen een lach en een traan en met de nodige “joie de vivre” en het hart op de juiste plaats.

Kortom, voor de leerlingen van 7Verwarming van het GTSM te Merchtemwas het een zeer leuke uitstap om te koesteren, waarin ze veel bijleerden.

Sonja De Smedt