Ontspanning na inspanning! 21 – 29 juni

“Moet jij vandaag niet naar school?”
“Neen, het zijn deliberaties, wij mogen thuis blijven.”
“Zij de zéker?”
“Jaa, mam!”

Waar ligt die brief weer met de regeling van de laatste dagen? Geen nood, we lijsten het hier nog even voor je op.

 

Woensdag 20 – Vrijdag 22 juni
Driedaagse naar Ieper voor de leerlingen van 3 en 4 BM

Donderdag 21 – Vrijdag 22 juni
Alternatief programma op voor de leerlingen van 1 B-Tech en 2 BVL op donderdag 21/06 (ganse dag) en vrijdag 22/06 (voormiddag)

Vrijdag 22 juni
Einde examens voor alle jaren

Maandag 25 juni

 • GIP
     08.15 tot 12.30 uur en 14.00 uur tot einde: geïntegreerde proef met jury
 • Delibererende klassenraden
 • Barbecue laatstejaars van 17.00 – 20.00 uur

Dinsdag 26 juni

 • Delibererende klassenraden
 • Laatstejaars
  • Uitnodiging ouderavond voor niet-geslaagden van de eindjaren: klassenleraar belt ouders op
  • 12.00 uur: meedelen van de resultaten: 6TSO – 7VER

Woensdag 27 juni

 • Delibererende klassenraden
 • Laatstejaars: 19.00 uur: proclamatie laatstejaars in de raadzaal van het
  gemeentehuis

Donderdag 28 juni

 • Binnenbrengen handboeken en notities (3lln.)
 • Oudercontact: van 15.00  tot 19.00 uur
  De rapporten worden aan de ouders meegegeven indien de leerling geen
  herexamens of vakantietaken heeft.
  De klassenleraar noteert welke keuze er wordt gemaakt voor volgend schooljaar.

Vrijdag 29 juni

 • 09.30 uur: Uitdelen van rapporten door de klassenleraar aan de leerlingen die donderdag hun rapport niet zijn komen halen tijdens het oudercontact. Leerlingen met een uitgestelde beslissing/vakantietaak komen dan langs bij de vakleerkracht.
 • De vakleerkracht spreekt af met leerlingen die vakantietaak en/of bijkomende proef hebben. Hij/zij haalt op voorhand de nodige handboeken af bij Petra indien de leerling dit zou nodig hebben.

 

PRETTIGE VAKANTIE

 

Woensdag 29 augustus

 • 8.30 uur: bijkomende proeven
 • 12.00 uur: geïntegreerde proef – 2de verdediging

Donderdag 30 augustus

 • 13.00 uur: deliberaties uitgestelde beslissing
  De klassenleraar belt de leerling in kwestie op na de klassenraad om het
  resultaat mee te delen.
 • 14.15 uur: rapport uitgestelde beslissing
 • 19.00 uur: contactavond nieuwe leerlingen